УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Каржы-экономика факультети

КАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Экономика жана бухгалтердик эсеп
Каржы жана салык
 
Факультеттин тарыхы
АдистиктерОкуу-материалдык базасы
Илим изилдөө иштери
Маданий тарбиялык иштерБиздин бүтүрүүчүлөр

 

Каржы-экономика факультетинин профессордук-окутуучулар КУРАМЫ

Кыргызстандын түштүгүндөгү алгачкы экономикалык факультет болуп негизделген. Азыркы убакта КЭФ жогорку маалыматтуу экономиканын ар түрдүү багыттарында иш алып барууга жөндөмдүү адистерди даярдоодо чоң тажырыйбага ээ.

Факультетте 30 дан ашуун профессордук окутуучулар  жамааты жана кызматкерлер эмгектенишет. Анын ичинде 1 профессор,   10дон ашуун илимдин кандидаттары, 9 улук окутуучу үзүрлүү иштеп жатышат. Жалпысынан факультеттин профессордук-окутуучулар курамы жогорку деңгээлдеги усулдук, кесиптик даярдыктарга,  теориялык-практикалык билим берүүдө заманбап талаптарына жооп берет.

Учурда каржы-экономика факультетин э.и.к., доцент Н.Ж.Урайымов жетектейт.