УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Жоболор нормативдик документтер


ОКУУ ДЕПАРТАМЕНТИ


ТАРЫХЫ
Маалымат баракчасыУниверситетте окутулуп жаткан багыттар (адистиктер)СтруктураЖоболор
ЖОБОЛОР НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕРAVN маалыматтык системасы
КРнын жогорку окуу жайынын кафедрасы
КРнын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кенеши
Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын ПОЖунун кызмат ордун ээлеп туурунун тартиби
Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби

Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттерин которуу, кайра кабыл алуу, окуудан чыгаруу жана аларга академиялык өргүү берүү тартиби