УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

ФАКУЛЬТЕТТЕР

Инженердик-технологиялык факультети
Каржы-экономика факультети
Юридика-бажы факультети
Тарых-филология факультети
Табигый-педагогикалык факультети