УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Административдик чарба иштери департаментинин директору

РЕКТОР
Окуу иштери боюнча проректор
Сырттан окуу боюнча проректор
Илимий иштер боюнча проректор
Мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректор
Окуу департаменти директору
Кесиптик кошун төрагасы
Эл аралык байланыштар жана инвестициялар боюнча департаментинин директору
ЭСЕПКАНА
Административдик чарба иштери департаментинин директору
КАДРЛАР БӨЛҮМҮ

АДМИНИСТРАТИВДИК ЧАРБА ИШТЕРИ ДЕПАРТАМЕНТИНИН ДИРЕКТОРУ