УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

УНИВЕРСИТЕТ - ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮК

ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮК 


Структура
Илимий иштерди каржылооАспирантураИлимий жана илимий-педагогикалык кадрлар
Ойлоп табуучулук ишмердүүлүгү
Диссертациалык жана илимий - техникалык (методикалык) кеңеш«Илим. Билим. Техника» эл-аралык илимий журналыИнновациялык технологиялар илим-изилдөө институту


КУРАМЫ


ИЛИМ БОЮНЧА ПРОРЕКТОРИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУНУН МҮДҮРҮ

ИСМАНОВ Медербек Марипжанович


техника илим. кандидаты (2002)
доцент (2008)
Кыргыз Республикасынын
Инженердик академиясынын
корреспондент - мүчөсү (2014)

МАМАСАИДОВ Мухаммаджан Ташалиевич


техника илимдеринин доктору (1989)
профессор (1992),
ЭАИАнын академиги (1996)
КРдин ИАнын академиги (1996)
КРдин УИАнын академиги (2000)

Исманов Медербек Марипжанович 1970-жылы 30-июнда Ош областынын Араван районуна караштуу Карл Маркс (азыркы Маңгыт) айылында туулган.

1993-жылы Кыргыз техникалык университетинин механика жана машина куруу факультетин ийгиликтүү бүтүргөн. Эмгек жолун 1993-жылы ОшТУнун «Колдонмо механика» кафедрасында инженер болуп иштөөдөн баштаган.

1994-1997 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинде окутуучу кызматында эмгектенген.

1997-2000 жылдары «Тоо машиналары» адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин аспиранты.

2002-жылы М.М.Исманов тарабынан жаңы таштын массивинен архитектура-курулуш буюмдарын кесип алуу технологиясы иштелип чыккан жана аны ишке ашуруучу карьердик таш тилүүчү ККМ-1 машинасы жаратылган. Бир эле ККМ-1 машинасынын карьерде иштөөсү жылына 5 млн. сомдон ашуун экономикалык үнөмдүүлүктү берген. Аталган иштердин жыйынтыгында  кандидаттык диссертация даярдалып 2002-ж. 25-июнунда Бишкек шаарында Улуттук илимдер академиясынын Машина таануу институнда ийгиликтүү корголгон.

2011-жылдын сентябрынан баштап Исманов М.М. Кыргыз-Өзбек университетинде илим боюнча проректор жана көптөгөн илимий-техникалык долбоорлорго жетекчи болуп жигерлүү эмгектенүүдө. Ал жетектеген илим-изилдөө лабораториясында көптөгөн диссертациялар даярдалууда жана ийгиликтүү корголууда, ташты кесүүчү машиналардын жаңы конструкциялары жаратылып, тоо-кен өндүрүшүнө ийгиликтүү киргизилүүдө. 

Көп жылдык илимий-педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасында М.М.Исмановдун 50-ашуун илимий-усулдук эмгектери жарык көргөн, көптөгөн ойлоп табуулары үчүн Кыргыз Республикасынын патенттери алынган.

Мамасаидов Мухаммаджан Ташалиевич 1949-жылы 1-апрелде Ош областынын Араван айылында туулган.

1971-жылы Фрунзедеги политехникалык институтун артыкчылык диплому менен бүтүргөн. 1971-1990 жылдары КРдин УИАнын Машина таануу институнда инженер, лаборатория башчысы кызматтарында эмгектенген.

1973-жылы кандидаттык, 1989-жылы  “Тоо машиналары” адистиги боюнча доктордук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Ал жараткан көп кыймылдуу винттик механизмдердин теориясы, космостук “Луна-16” жана “Луна-24” бургулоочу автоматык станцияларында Айдын топурагын Жерге казып алып келүүдө колдонулган.

М.Т. Мамасаидовдун жетекчилиги астында  УБА-1, СБА-2р, СБС-1п, ПБС-1 бургулоочу түзүлүштөрдүн, ЦКМ-1, ЦКМ-2, ЦКМ-2д, ККМ-1 ташты кесүүчү машиналардын, ПГУ-1, ПКА-400, ПКА-800, ПКА – 800п, ПКА - 800м ,ПКА-3000, ПКА – 6000 ташты жаруучу пресстердин, тигүүчү машиналардын жаңы конструкциялары иштелип чыгылган жана жаратылган.

1990-1994 жылдары ТКОИБ бөлүм башчы (азыркы КРдин УИАнын Түштүк бөлүмү), ОшТУнун 1-чи проректору кызматтарын аркалаган.

1994-2005 жылдары К-ӨУнун ректору кызматында жогорку уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү менен эмгектенген.

Азыркы учурда К-ӨУнун “Инновациялык технологиялар” илим-изилдөө институнун мүдүрү. Ал илимий жетекчи катары 1 илимдин докторун жана 15 илимдин кандидатын даярдаган.

М.Т.Мамасаидов 250 ашуун илимий эмгектердин, алардын ичинен 12 монографиянын, 11 окуу-китептеринин жана 40 ашуун ойлоп табуулары үчүн алынган СССРдин автордук күбөлүктөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын патенттеринин автору. 

“АЛЬТЕРЭНЕРГО” ИЛИМИЙ-ӨНДҮРҮШТҮК БОРБОРУНУН МҮДҮРҮ“ ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР МЕДИЦИНАСЫ ” ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУНУН МҮДҮРҮ

ИСМАНЖАНОВ Анваржан Исманжанович


техника илим. доктору, (1999)
профессор (1999)
Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын
академиги (2003)

МАМАНАЗАРОВ Джуманазар Маманазарович


медицина илим. доктору (2000)
Кыргыз Республикасынын
Инженердик академиянын
корреспондент - мүчөсү (2004)

Исманжанов Анваржан Исманжанович 1948-жылы 12-августа Ош облусунун Кара-Суу районуна караштуу Төлөйкөн айылында туулган. 1970-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институнун Физика-математика факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн.

Эмгек жолун Өзбекистан Республикасынын Илимдер-академиясынын Электроника  институнда изилдөөчү-стажер болуп иштөөдөн баштаган.

 1972-1974 жылдары Өзбекистан Республикасынын Илимдер-академиясынын аспиранты болгон.

1974-1986  жылдары Өзбекистан Республикасынын Илимдер-академиясынын «Академ прибор» - илимий өндүрүштүк бирикмесинде инженер, ага инженер жана сектор башчысы болуп эмгектенген.

1982-жылы Москва шаарында кандидаттык, 1999-жылы Ташкент шаарында докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон.

1999-2005 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин Энергетика жана маалыматтык системалар  факультетинде декандык кызматты аркалаган.

 2005-2010 жылдары  Кыргыз-Өзбек университетинин ректору болуп эмгектенген. Анын илимий жетекчилиги астында 9 кандидаттык диссертация корголгон. Бүгүнкү күндө КӨУнун Эл-аралык мамилелер жана инновация департаментинин жана «Альтерэнерго» илимий-өндүрүштүк борборунун мүдүрү кызматында эмгектенип келүүдө. Илимий долбоорлордун алкагында көптөгөн чет өлкөлөрдө болуп, алардын илим-изилдөө институттары менен тыгыз байланыштарды жана тиешелүү келишимдерди түзүп келүүдө.

А.И.Исманжанов 270 ашуун илимий эмгектердин автору, алардын ичинде 6 монография, 17 окуу жана окуу-усулдук колдонмолор, 54 ойлоп табуу үчүн алынган патенттер бар. 

Маманазаров Джуманазар Маманазарович 1947-жылы  14-мартта Ош шаарында туулган.

         1971-жылы  Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун  «Дарылоо иши» адистиги боюнча бүтүргөн.

         Эмгек жолун Ош шаардык аймактык оруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүндө врач болуп иштөөдөн баштаган.

         1986-жылы талыкпаган эмгегинин жана изденүүчүлүк жөндөмүнүн натыйжасында кандидаттык диссертациясын, ал эми 2000-жылы докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон.

         1991-жылдан баштап «Трафматология жана ортопедия борборунун» мүдүрү, Түштүк Кыргызстандагы травматолог жана ортопеддер Ассоциасынын вице-президенти.

Дж.М.Маманазаров Кыргыз-Өзбек университетинин «Инновациялык технологиялар» илим-изилдөө институндагы «Өзгөчө кырдаалдар медицинасы» илим-изилдөө борборунун мүдүрү. Анын жетекчилиги астында мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланган илимий долбоорлор аткарылууда, 5 кандидаттык жана 2 докторлук диссертациялар даярдалган. Өзгөчө кырдаалдарда жана катастрофаларда жапа чеккен элге тез жана натыйжалуу медициналык жардам көрсөтүүнүн жаңы инновациялык усулдары иштелип чыгып, кеңири масштабда колдонууга сунушталган. Ойлоп табылган медициналык каражаттардын жаңы конструкцияларына көптөгөн патенттер алынган. Эл аралык масштабдагы илимий форумдарда, конференцияларда активдүү катышуу менен бирге өзүнүн илимге киргизген жаңылыктарын апробациядан өткөрүп келүүдө.

Дж.М.Маманазаров 150 ашуун илимий-усулдук эмгектердин автору, алардын ичинде 6 монография, 20 ашуун окуу китептери жана  усулдук колдонмолору, 31 ойлоп табууга алынган СССРдин автордук күбөлүктөрү жана Кыргыз Республикасынын патенттери бар. 

ИЛИМ ЖАНА АСПИРАНТУРА БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫ«ИЛИМ. БИЛИМ. ТЕХНИКА» ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫНЫН РЕДАКТОРУ

АЗИМЖОНОВ Одилжон Аминжонович

КАСЫМОВ Мирлан Касымович


«Илим. Билим. Техника» эл аралык илимий журналынын редактору,
окутуучу (2011-2015)

Азимжонов Одилжон Аминжонович 1977-жылы 26-сентябрда Ош облусунун Эски Ноокат айылында туулган.

1994-жылы Ош мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинин математика жана информатика адистигине окууга тапшырган. 1999-жылы ошол адистикти ийгиликтүү бүтүргөн. 1999-жылы К-ӨУнун ИС кафедрасына ишке кирген. 2005-жылы Компьютер жата телекоммуникациялык технологиялар факультетинде окуу иштери боюнча декандын орун басары болуп иштеген. Ошол эле жылы К-ӨУнун аспирантурасына тапшырган. 2008-жылы аспирантураны бүтүргөн. 2008-жылы Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасына миңбар башчысын милдетин аткаруучусу болуп иштеген. 2010-жылы Инженердик технологиялар факультетинин окуу иштери боюнча декандын орун басары болуп иштеген. 2013-жылы дистант боюнча адис кызматына которулган. 2014-жылы ал кызматтык орун кыскаргандыгына байланыштуу, Илим жана аспирантура бөлүмүнө башчы болуп которулган. Бүгүнкү күндө 1 ойлоп табуу үчүн патент, 4 илимий макалалар жана 4 окуу-усулдук колдонмолордун автору.   

Касымов Мирлан Касымович 1988-жылы Жалал-Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Арал айылында туулган.

2010-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин инженердик-технологиялык факультетин ийгиликтүү аяктаган.

Эмгек жолун 2008-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин “Илим. Билим. Техника” эл аралык илимий журналынын редакциясында техник-оператор болуп иштөөдөн баштаган. Ал жерде 2009-жылга чейин үзүрлүү эмгектенген.

2009-2011-жылдары Илим жана аспирантура бөлүмүндө инженер-программист жана Инженердик-технологиялык факультетинде окутуучу кызматтарында эмгектенген.

2011-жылдан тартып “Илим. Билим. Техника” эл аралык илимий журналынын редактору кызматында ийгиликтүү эмгектенип келүүдө.

М.К. Касымов 2 илимий-усулдук эмгектердин автору, республикалык жана шаардык деңгээлдеги мамлекеттик сыйлыктардын ээси.