УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

УНИВЕРСИТЕТ - К-ӨУга 20 ЖЫЛ

ДОСТУКТУН ЖАНА ҮМҮТТҮН УНИВЕРСИТЕТИ

Кыргыз-Өзбек университети алгач 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен Кыргыз-Өзбек университети болуп  түзүлгөн. 2010-жылы  Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги тарабынан, Ош мамлекеттик социалдык университети (ОшМСУ) катары  иш жүргүзүүгө уруксат берилген. 2014-жылы университетибиздин түптөлгөнүнө 20 жыл болду. Университетибиз 20 жылда өзүнүн өнүгүү жолунда мамлекетибиздеги алдыӊкы ЖОЖдордун катарынанан татыктуу ордун тапты.

К-ӨУ – тез өнүгүп жаткан алдыӊкы университеттердин катарына кирет. Айта кетсек, студенттерди окутууга оптималдуу шарттар түзүлгөн: интерактивдүү доскалар, мультимедиялык жана заманбап компьютердик класстар, атайын кесиптик лабораториялар, окуу-илимий борборлору ж.б.

Заман талабына ылайык жогорку квалификациялуу, компетенттүү адистерди даярдоодо бүгүнкү күндө профессордук-окутуучулар курамынын сапаты чоӊ роль ойнойт. Ошондуктан университетте окуу жараянын тажрыйбалуу окутуучулар менен камсыздоого өзгөчө көӊүл бурулган.  Бүгүнкү күндө университеттин кафедраларында, циклдык бирикмелеринде 500гө жакын профессордук окутуучулар жамааты студенттерге билим берет. Ал эми илимий даражалуу окутуучулардын саны- 62, алардын ичинен: илимдин докторлору, профессорлор – сегиз;  илимдин кандидаттары, доценттер – 54. Жалпысынан азыркы күндө К-ӨУда 10000 чукул студенттер билим алууда.


ФОТОГАЛЕРЕЯ