УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

КАДРЛАР БӨЛҮМҮ

РЕКТОР
Окуу иштери боюнча проректор
Сырттан окуу боюнча проректор
Илимий иштер боюнча проректор
Мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректор
Окуу департаменти директору
Кесиптик кошун төрагасы
Эл аралык байланыштар жана инвестициялар боюнча департаментинин директору
ЭСЕПКАНА
Административдик чарба иштери департаментинин директору
КАДРЛАР БӨЛҮМҮ

КАДРЛАР БӨЛҮМҮ

Университеттин кадрлар бөлүмү өзүнчө тарыхы бар структура. Кадрлар бөлүмүн А.Х.Гадеева, О.А.Логинова жетектеген. 2005-жылдан баштап Р.Х. Иминова жетектеп келүүдө.

Кадрлар бөлүмү университеттин иш кагаздарын, ички нормативдик актыларын сактоочу, адистик анализдерин жасоочү. юридикалык тастыктоочу бөлүм.

Кадрлар бөлүмүнүн ишин 9 кызматкер камсыздайт: 

  • кадр бөлүмүнүн башчысы - Иминова Рано Хаджимуратовна;
  • атайын бөлүмдүн башчысы - Рахманова Чынара;
  • кадрлар боюнча ага инспектору - Кенжебаева Дамира;
  • студенттер боюнча ага инспектору - Эшмырзаева Айимтилла;
  • студенттер боюнча инспектор - Ходжаева Насиба;
  • студенттер боюнча инспектор - Сафонова Нина;
  • аскердин эсеп боюнча ага инспектору - Майылова Давлат;
  • архивариус - Сикорская Наталья;
  • архивариустун жардамчысы -  Акматова Уларкан.

Кадрлар бөлүмүнүн башчысы ректордун башкармалыгында жалпы бөлүмдөрдүн кызматкерлердин иш-чараларын көзөмөлгө алат. Ар бир бөлүмдүн кызматкерлеринин тийиштүү милдеттери жана укуктары ректор тарабынан бекитилген. Окутуучу-профессордук, окуу-көмөкчү жана административдик чарба кызматкерлери бөлүмү жана күндүзгү жана сырттан окутан студенттер боюнча инспекторлору арыздар, билдирүүлөрдүн негизинде ректор, проректорлордун резолюциясына ылайык тиешелүү мыйзам, эрежелердин чегинде буйруктардын туура чыгарылышын камсыздайт. Өздүк делолордо ар бир буйруктардын көчүрмөлөрү болушуна, делолордун сакталышына, такталышына жаңыланышына жооп берет.

Жумуштан бошогон, окуудан чыгарылган студенттердин жана окууну аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн өздүк делолорун архивге акт менен өткөрүү иштерин алып барат. Атап айтканда Окутуучу-профессордук, окуу-көмөкчү жана административдик чарба кызматкерлеринин илимий наам, даража, билимин өркүндөтүү, сыйлык алуу боюнча документтеринин көчүрмөлөрүн тиркейт, эмгек китепчелердин туура толтурулушуна жана эмгек келишимдин түзүлүшүнө жооп берет.

Студенттик болумдун инспекторлору кабыл алуу комиссиясынын катчысынан студенттердин өздүк делолорун кабыл алып, которулуп келген студенттерге буйрук чыгаруу менен которулуп келген окуу жайдан студенттин документтин алуу үчүн суроо баракчасын жөнөтөт жана тастыктоочу кат жиберип иш кагаздарын иреттейт.

Аскердик эсеп боюнча ага инспектору аскер комиссариаты менен тыгыз байланышта болуп, комиссариатка окууга кабыл алынган, тикеленген жана окуудан чыгарылган студенттер тууралуу маалымат менен камсыздайт.

Атайын болумдун башчысы бүтүрүүчүлөрдүн дипломдорунун корректурный баракчаларын даярдоо, текшерүү жана толтурулган айланма баракчалардын негизинде академиялык справкаларды, бүтүрүүчү студенттердин дипломдорун журналга каттоо ишин алып барат.

Архив бөлүмү университеттин иш-кагаздарынын сакталышына жооптуу. Документтерди Ош облусунун архивине өткөрөт, керексиз иш кагаздарды комиссиянын чечими менен жок кылуу жана башка иштерди мыйзамга ылайык жүргүзөт.

Бүгүнкү күндө жалпы кызматкерлер, студенттер тууралуу бардык маалыматтар автоматташтыруунун AVN программасына киргизилүүдө. Кадрлар бөлүмүнүн иш алып баруусун оптималдаштыруу максатында университетин иш кагазадарын толтуруунун эрежелери жана тартиби кыргыз тилинде түзүлгөн.