УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Табигий-техникалык жана педагогикалык бөлүмү

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК БӨЛҮМҮ

Табигый-техникалык сабактар бирикмеси
Жеңил өнөр-жай сабактары бирикмеси
Педагогикалык сабактар бирикмеси
Маалыматтык технологиялар, энергетика жана транспорт бирикмеси

ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫ


АБДУЛЛАЕВА ЧОЛПОНАЙ ХАБИБУЛЛАЕВНА

Абдуллаева Чолпонай Хабибуллаевна 1998-1999жж. Кыргыз-Өзбек университетинин каржы - экономикалык факултетинин окутуучусу, 1999-2005-жж.  университеттин  энергетика информациялык системалар  факултетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары, информациялык системалар кафедрасынын ага окутуучусу,  2005-2007-жж.   университеттин  компьютердик жана телекоммуникациялык технологиялар факултетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары, колдонмо эсептөө математикасы кафедрасынын  доцентинин милдетин аткаруучу. 2007-2010-жж.   университеттин  инженердик - технологиялык   факультетинин деканын окуу иштери боюнча орун басары, экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын   доценттин милдетин аткаруучу.  2010-2013 ж.ж. университеттин социалдык колледжинин директорунун  окуу иштери боюнча орун басары.  2013-жылдан бери социалдык колледждин «табигый-техникалык жана педагогикалык» бөлүмүнүн башчысы.

Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы» белгисинин жана Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан областык деңгээлде «Мыкты окутуучу» сертификатынын ээси. 

Бүгүнкү күндө Физика-математика илимдеринин доктору, профессор Алымкулов К.А. жетекчилигинин алдында өзүнүн илимий  ишин коргоп, физика-математика илиминин кандидаты наамын алды. 20 дан  ашуун   илимий жана  окуу-методикалык эмгектердин автору болуп эсептелет.