УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

КОЛЛЕДЖДЕР

Социалдык колледж
Медициналык колледжи
Ала-Бука коледжи