УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу

ТАБИГЫЙ-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТИ


Табигый билим беруу
жана окутуунун усулу
Аскерге чейинки даярдык,
дене тарбия жана окутуунун усулу
Достук спорт клубу
Физика, математика
жана окутуунун усулу
Педагогика жана башталгыч
билим берүүнүн усулу
Информатика жана
окутуунун усулу