УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Физика, математика жана окутуунун усулу

ТАБИГЫЙ-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТИ


МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ЖАНА ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ

Табигый билим беруу
жана окутуунун усулу
Аскерге чейинки даярдык,
дене тарбия жана окутуунун усулу
Достук спорт клубу
Физика, математика
жана окутуунун усулу
Педагогика жана башталгыч
билим берүүнүн усулу
Информатика жана
окутуунун усулу

КУРАМЫ

·         Профессордук-окутуучулук курамдын кадрдык анализи. Штаттык расписание боюнча 2014-2015-окуу жылында кафедрада 11 кызматкер иштешет. Алардын:

·         -2 ф.-м.и.д., профессор,

·         -1 ф.-м.и.к., доцент

·         -1 доценттин м.а.,

·         -4 ага окутуучу,

·         -2 окутуучу,

·        -2 окуу жардамчы персоналдар (1 окутуучу-лаборант, 1 окутуучу-лаборотория башчысы).


·         Профессордук-окутуучулук курамдын кадрдык анализи. Штаттык расписание боюнча 2014-2015-окуу жылында кафедрада 11 кызматкер иштешет. Алардын:

·         -2 ф.-м.и.д., профессор,

·         -1 ф.-м.и.к., доцент

·         -1 доценттин м.а.,

·         -4 ага окутуучу,

·         -2 окутуучу,

·         -2 окуу жардамчы персоналдар (1 окутуучу-лаборант, 1 окутуучу-лаборотория башчысы).