УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Табигый илимдер жана окутуунун усулу

ТАБИГЫЙ-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТИ


ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ЖАНА ОКУТУУНУН УСУЛУ КАФЕДРАСЫ

Табигый билим беруу
жана окутуунун усулу
Аскерге чейинки даярдык,
дене тарбия жана окутуунун усулу
Достук спорт клубу
Физика, математика
жана окутуунун усулу
Педагогика жана башталгыч
билим берүүнүн усулу
Информатика жана
окутуунун усулу

КУРАМЫ

 КАМИЛОВА 
Лола Токтомуратовна


КАФЕДРА БАШЧЫСЫ

 САБИТОВА 
Гульчехра Шербековна


Кафедрасынын улук окутуучусу

Камилова Лола Токтомуратовна - «ТИОУ» кафедрасынын башчысы, география илиминин кандидаты,  улук   окутуучу. Ош мамлекеттик университетин 1994-жылы география факультетин, 2011-жылы ОшМСУнун биология факультетин бүтүргөн.  География жана биология квалификациясынын мугалими. 2006-жылдан баштап ОшМСУда эмгектенип келе жатат. 15 илимий макаланын жана көптөгөн усулдук колдонмо китептердин автору. Илимий темасы:  Тоолуу аймактын гидроэкологиялык абалы (Алай кырка тоосун Түндүк капталынын мисалында). Төмөнкү дисциплиналар боюнча курстарга лекция өкуйт: «Материктер жана океандардын физикалык географиясы», «Гидрология», «Жер таануу», «Метеорология жана климатология» ж.б.

ТПФнин студенттеринин дипломдук иштерин жетектейт.

Үй бүлөлүү: 2 баланын сүйүктүү апасы.
Эмгек стажы  23  жыл. 

Сабитова Гульчехра Шербековна - «ТИОУ» кафедрасынын улук окутуучусу.

1998-жылы ОшМУнун биология факультетин бүткөн. «Биология» жана «химия» предмети боюнча мугалим. 15тен ашык илимий макалалар жана усулдук колдонмолордун автору. ОшМСУда 2002 жылдан баштап иштейт. 2005 жылдан баштап «Сынчыл ой жүгүртүү» лабораториясын жетектеп келет. Азыркы учурдун жаңы технологиясын сабактарды колдонуу боюнча АКШ жана Руминия мамлекеттеринде стажировкадан өткөн. Төмөнкү дисциплиналар боюнча курстарга лекция өтөт: «БОУ», «Өсүмдүктөр физиологиясы», «Педагигкалык ишмердүүлүккө киришүү».

ТПФнин студенттеринин дипломдук иштерин жетектейт.

Үй бүлөлүү, 3 перзенттин сүйүктүү апасы.
Эмгек стажы 24 жыл.
ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ЖАНА ОКУТУУНУН УСУЛУ КАФЕДРАСЫ