УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ