УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ
КОЛЛЕДЖДЕР