УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ
КОЛЛЕДЖДЕР