УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮБЮДЖЕТКОНТРАКТ ОЧНОЕКОНТРАКТ ЗАОЧНОЕ