УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮБЮДЖЕТКОНТРАКТ ОЧНОЕКОНТРАКТ ЗАОЧНОЕ