УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

КАБЫЛ АЛУУ ПЛАНЫЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ
ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ