УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

КАБЫЛ АЛУУ ПЛАНЫЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ
ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ