УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

БОСОГО БАЛЛ ЖАНА КОШУМЧА ПРЕДМЕТТИК ТЕСТТЕР