УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Приказ МОН КР от 18 апреля 2017 года № 460/1 "О пороговых баллах"