УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

БИЛИМ

Мамлекеттик тил жана социалдык иштер

Окуу департаменти