УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАРТЕСТ. СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ УЧУН


ТЕСТ. МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ УЧУН

ТЕСТ. ФАКУЛЬТЕТТЕР УЧУН

РАСПИСАНИЕ. ИТФ СЫРТТАН ОКУУ БОЛУМУНУН СТУДЕНТТЕРИ УЧУН