УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

«КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ» САБАГЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯЛООНУН ПРОГРАММАСЫ