УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

«КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ» САБАГЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯЛООНУН ПРОГРАММАСЫ