УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫНАН ТҮЗҮЛГӨН ТЕСТТИК СУРООЛОР