УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫНАН ТҮЗҮЛГӨН ТЕСТТИК СУРООЛОР