УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Тарых жана философия

ТАРЫХ-ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ


ТАРЫХ ЖАНА ФИЛОСОФИЯ КАФЕДРАСЫ

Кафедранын тарыхы
Окутуучулардын предметтеринин тизмеси
Илимий байланыштар
Коомдук-тарбиялык иштер

КУРАМЫ

Азыркы күндө  «Тарых жана философия» кафедраcынын  курамында: 2 профессор, 1 доцент,
3 ага окутуучу, 3 окутуучу, 1 лаборант  эмгектенип жатат

 БАЛТАБАЕВА
Аида Тынайбековна


Эмгектик кызматы: «Тарых жана филология» факультетинин деканы  

ф.и.д. профессор

 ОХУНОВА
Гулида Абдураимджановна


Эмгектик кызматы: «Тарых жана филология» факультетинин декан орунбасары

ага окутуучу

Туулган жылы жана датасы:  1971–жыл, 7-июль

Улуту:
  Кыргыз


Билими: Жогорку.

1993 - жылы  ОшМУ Тарых факультети , тарых жана социалдык, саясий дисциплиналар

Сыйлыктары: 
Университеттин «Алкышы»,  «Ардак грамоталары» КР нин Билим берүүнүн отличниги

Жалпы эмгек стажы: 18 жыл


Илимий-педагогикалык стажы: 18 жыл

Илимий темасы: Геосаясий чөлкөмдөгү этностор аралык мамилелердин динамикалык системасынын философиялык талдоосу

Илимий жетекчи
ф.и.д., профессор Тогусаков

Туулган жылы жана датасы:  1975-жыл,  4-апрель

Улуту:
  Өзбек


Билими: Жогорку. 

1996 - жылы  АндМУ Тарых факультети, тарых мугалими

Сыйлыктары: 
Университеттин «Алкышы», «Ардак грамоталары» жана акчалай сыйлыктары, КР нин Билим берүүнүн отличниги

Жалпы эмгек стажы: 16 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 12 жыл

Илимий темасы: «Чоң террор»дун  өткөрүүлүшү жана анын кесепеттери (Андижана, Джалалабада жана Ош аймактарынын мисалында)»

Илимий жетекчи
т.и.д., профессор АндГУ Шамсутдинов Р.Т. САТЫБАЛДИЕВА
Чыныхан Топчубаевна


Эмгектик кызматы: «Тарых жана философия» кафедрасынын доценти

 ТАШАЛИЕВА
Мукарам Мурзакуловна


Эмгектик кызматы: «Тарых жана философия» кафедрасынын ага окутуучусу

Туулган жылы жана датасы:  1973-жыл 8-октябрь

Улуту:
  Кыргыз


Билими: Жогорку.

1995 - жылы  ОшМУ Тарых факультети, тарых мугалими

Сыйлыктары: 
КРдин билим берүүнүн мыктысы. Университеттин «Алкышы»,  «Ардак грамоталары» жана акчалай сыйлыктары

Жалпы эмгек стажы: 18 жыл


Илимий-педагогикалык стажы: 4 жыл

Илимий темасы: «Кыргыздардын салттуу килем токучуулук өнөрү XIX к. аягы –XXк.башы»

Илимий жетекчи
член корр. КР т.и.д., профессор, А. Асанканов

Туулган жылы жана датасы:  1971 жыл,  23 июнь

Улуту:
  Кыргыз


Билими: Жогорку. 

КӨУ Факультет: Тарых жана филология
Адистиги: тарых
Квалификация: Тарых мугалими

Эмгек стажы: 

1993- 1996жж.  «Ак жибек» Мамлекеттик  акционердик  коомунда  технолог;
1997ж. окуу  маалымат борборунда инженер
1998ж. окуу маалымат борборунда инспектор;
1999-2006 жж. Педагогикалык жана инженердик адистерди даярдоо факультетинде методист;
2006 ж. «Тарых жана  философия» кафедрасында тарых мугалими;

Сыйлыктары: 

Университеттин «Алкышы», «Ардак грамоталары» жана акчалай сыйлыктары, КР нин Билим берүүнүн отличниги


Жалпы эмгек стажы: 16 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 12 жыл

Илимий темасы: Тажикстандагы  кыргыздар

Илимий жетекчи
Т.и.д., проф., член Корр НАН  КР Асанканов А.  УМАРОВА
Рахима Тохтоназаровна


Эмгектик кызматы: «Тарых жана философия» кафедрасында лаборант, окутуучу

 САРИЕВА
Гульмайрам Араповна


Эмгектик кызматы: «Тарых жана философия» кафедрасынын 

Туулган жылы жана датасы:  1965 –жыл   10 -февраль

Улуту:
  Өзбек


Билими: Жогорку.

1987 - жылы Ташкент Мамлекеттик Педагогика Институту. Тарых факультети, тарых мугалими

Сыйлыктары: 
Университеттин «Алкышы», «Ардак грамоталары», акчалай сыйлыктары жана Университеттин «Мыкты куратору» (2008-ж.)

Жалпы эмгек стажы: 26 жыл


Илимий-педагогикалык стажы: 10 жыл

Илимий темасы: «Фергана өрөөнүндөгү соода мамилелери (1917-1924жж)»

Илимий жетекчи
т.и.к.доц., АндМУ Н.Кадирова

Туулган жылы жана датасы:  1967 –жыл   25- март

Улуту:
  Кыргыз


Билими: Жогорку. 

1980 - жылы   КМУнин Тарых факультети, тарых жана коомдук илимдер  окутуучусу

Сыйлыктары:
Университеттин ардак грамотасы жана акчалай сыйлыгы

Жалпы эмгек стажы: 23 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 18 жыл

Илимий темасы: Ж.Баласагындын «Кут алчу билиг» дастаны

Илимий жетекчи Хван Хо Сун


Эмгектик кызматы: «Тарых жана философия» кафедрасында ага окутуучу

 САБИРОВ
Мухаммет Эргешович


Эмгектик кызматы: «Тарых жана философия» кафедрасынын окутуучусу 

Туулган жылы жана датасы:  1955-жыл, 14-март

Улуту:
  Корей


Билими: Жогорку.

1993-жылы, Судоде педогог. И.Арабаев, 2007-ж Магистр “Тилдик билим берүү”

Сыйлыктары: 
И.Арабаева уни-и “Ардак грамота”. ОшМСУ 2013-ж “Ардак грамота”

Жалпы эмгек стажы: 35 жыл


Илимий-педагогикалык стажы: 3 жыл


Туулган жылы жана датасы:  1986 –жыл   29 - май

Улуту:
  Кыргыз


Билими: Жогорку. 

2010 - жылы  ОшМУ Тарых факультети, тарых мугалими

Сыйлыктары:
Университеттин «Алкышы»,  «Ардак грамоталары» жана акчалай сыйлыктары

Жалпы эмгек стажы: 5 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 1 жыл

Илимий темасы: «Манас эпосуна тарыхый анализ»

Илимий консультантыт.и.к.доцент  Т.О.Омурзакова