УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

РЕЕСТР ТЕМ ДИСС. СОВЕТА