УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Жеке укуктар

ЮРИДИКА-БАЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ


ЖЕКЕ УКУКТАР

Кафедранын тарыхы
Окуу-усулдук, илимий ишмердүүлүгү
Кафедранын  түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы
Кафедранын тарбиялык - маданий ишмердүүлүгү

КУРАМЫ