УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Кабыл алуу эрежелери

Жогорку билим беруу программалары боюнча абитуриенттерди кабыл алуу ЭРЕЖЕСИ

*  *  *

Орто кесиптик билим беруу боюнча абитуриенттерди кабыл алуу ЭРЕЖЕЛЕРИ*  *  *