УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Каржы жана салык

КАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ


КАРЖЫ ЖАНА САЛЫК

«КжС» кафедрасынын жалпы мүнөздөмөсү
Окуу-усулдук иштерЭл аралык байланыштар
Илимий – изилдөөлөр жана инновациялык ишмердүүлүк
Уюштуруу-тарбиялык иштер


КУРАМЫ

 ЮСУПОВ
Алишер Шавкатбекович
 АЗИМОВ
Жасур Махмудович

Билими:
1995-2000 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультетинин, «Каржы жана насыя» адистигин;

2000-2003  Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүн;

2009 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Ош  Мамлекеттик Социалдык Университетинин Юридика-Бажы факультетинин «Юриспруденция» адистигинде билим алууда.

Эмгек тажрыйбасы:
1995-1996 Араван районундагы айыл-чарба жана азык-түлүк департаментинде  оператор-программист;

2000-2001 «Каржы жана салык»  кафедрасынын окутуучусу;

2001-2004  Кыргыз-Өзбек Университетинин  «Каржы жана салык» кафедрасыны башчысынын орун басары;

2005- жылдан азыркы күнгө чейин Кыргыз-Өзбек Университетинин «Каржы жана салык» кафедрасынын башчысы;

2003-2005 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин «Экономика» кафедрасында сыйыштыруу ага окутуучусу;

2005-2010 Ош шаарындагы Россия Мамлекеттик  Социалдык Университетинин филиалынын «Экономикалык жана табигый-илимий  дисциплинасы» кафедрасынын доценти;

2011-2014 Кыргыз Республикасынын сотторду тандоо кеңешинин  мүчөсү.

Өтүлүүчү сабактары:
«Акча, насыя, банк», «Ишкананын каржысы»,  «Баалуу кагаздар базары жана биржалык иш».

Билими:
1994-1999 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультети, «Каржы жана насыя» адистиги;

2000-2003  Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүн;

2004-ж.Кандидат экономических наук 08.00.03 «Макроэкономика».

2009-ж. кафедранын доценти.

Эмгек тажрыйбасы:
1999 -2004 «Каржы жана салык»  кафедрасынын окутуучусу;

2004-2006 Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультетинин илимий ишмердүүлүгү боюнча декандын орун басары.

2006-2010 Каржы-Экономика факультетинин деканы

2010-ж. «Каржы жана салык» кафедрасынын джоценти.

Өтүлүүчү сабактары:
«Салык жана салыкка тартуу», «Эл аралык акча насыя мамилелери»,  «Тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн салыгы».

 МУРТАЗАЕВ
Азиз Азамович
 СОТВОЛДИЕВА
Маргуба Махамадсодыковна

Билими:
1995-2000 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультети, «Каржы жана насыя» адистиги;

Эмгек тажрыйбасы:
2000 -2005 «Каржы жана салык»  кафедрасынын окутуучусу;

2005-ж. «Каржы жана салык»  кафедрасынын ага окутуучусу;

Өтүлүүчү сабактары:
«Каржы», «Инвестиция»,  «Сактык иши»,  «Башкарууну иш кагаздары менен камсыздоо».

Билими:
1997-2002 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультети, «Каржы жана насыя» адистиги;

2005-2009  Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүн;

2013 Экономика илимдердин кандидаты 08.00.10. «Каржы, акча айланусу жана насыя»

Эмгек тажрыйбасы:
2002 -2008 «Каржы жана салык»  кафедрасынын окутуучусу;

2008-2013 «Каржы жана салык»  кафедрасынын ага окутуучусу;

2013-2015  э.и.к., «Каржы жана салык» кафедрасынын доцентинин м.а.

Өтүлүүчү сабактары:
«Баа жана баанын калптанышы», «Инвестиция жана инновация»,  «Каржы менеджменти»,  «Эл аралык каржы менеджменти».

 ДАВЛЕТШИНА
Елена Мидхатовна
 ТАДЖИБАЕВА
Радмила Александровна

Билими:
2000-2005 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультети, «Каржы жана насыя» адистиги;

2007-2010  Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүн;

Эмгек тажрыйбасы:
2006 -2010«Каржы жына салык» кафедрасынын окутуучусу;

2011-2015 «Каржы жына салык» кафедрасынын ага окутуучусу.

Өтүлүүчү сабактары:
«Каржы», «Инвестициялык долбоорлорду баалоо»,  «Кичи бизнес ишканалардагы салыктар»,  «Чет өлкөлөрдүн фонд биржасы».

Билими:
2000-2005 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультети, «Каржы жана насыя» адистиги;

2007-2010  Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүн;

Эмгек тажрыйбасы:
2006 -2010 «Каржы жына салык» кафедрасынын окутуучусу;

2011-2015 «Каржы жына салык» кафедрасынын ага окутуучусу.

Өтүлүүчү сабактары:
«Баа жана баанын калптанышы», «Банк жана банк ишмердүүлүгү»,  «Ишкананын салыктары»,  «Банк менеджменти».

  АЗИЗБЕКОВА
Акылай Жусуповна

 

Билими:
2003-2011 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультети, «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» адистиги;

2012-ж.  Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүнүн аспиранты;  08. 00. 05. – «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча.

Эмгек тажрыйбасы:
2011 –ж. «Каржы жана салык»  кафедрасынын окутуучусу;

Өтүлүүчү сабактары:
«Каржылык чечим», «Ишкананын азыркы учурдагы инвестициялык теориясы», «Баалуу кагаздар базары жана биржалык иш», «Каржы».