УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Экономика жана бухгалтердик эсеп

КАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ


ЭКОНОМИКА ЖАНА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП

«ЭжБЭ»нын паспорту
Окуу-усулдук багыты
Илимий-иштер жана тышкы байланыштар
Маданий-массалык иштер


КУРАМЫ

 ШАКИЕВ
Шайдилла Орунбекович
 ТОКТОРОВ
Кудайназар Самидинович

Билими:
1995-2005 Ош Технологиялык Университети, каржы-экономикалык факультети, «Финансист» адистиги;

Эмгек тажрыйбасы:
1981-1982 Алай райондук каржы бөлүмүндө ревизор

1982-1991 Ош областык бухгалтерлер мектебинде окутуучу

1991-1993 «Саламат» фирмасында башкы бухгалтер

1993 -1994 Оштогу Республикалык технологиялык техникумунда окутуучу

1996-2001 К-УУнун Каржы-экономика факультетинде декандын орун басары;

2001-2006 КЭФнин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын ага окутуучусу:

2006-2007 К-УУнун,Каржы-экономика факультетинин  «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын доценти;

2007-2009 К-УУнун Ректордун экономикалык маселелери боюнча жардамчы-проректору;

2009-2010 Кыргыз-Орус факультетинин, «Табигый-гуманитардык сабактар боюнча» кафедра башчысы;

2010-2013 Каржы-экономика факультетинин деканы;

2013-2017 КЭФнин «Экономика жана бухгалтердик эсеп» кафедра башчысы;

Өтүлүүчү сабактары:
«Бухгалтердик эсептин эл аралык стандарттары», «Аудит», «Кичи ишканалардагы бухгалтердик эсеп»

Билими:
1985-1990ж.ж СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин, Эсеп-экономика факультети, «Бухгалтердик эсеп, көзөмөлдөө жана чарбалык ишмердүүлүктү талдоо»;

Эмгек тажрыйбасы:
1981 -1982Кара-Суу районун  «Учкун» совхозунда трактор паркында слесарь;

1990-1992 Кара-Суу районун  «Учкун» совхозунда механизация бухгалтер;

1992-1993 Кара-Суу районун  «Алдиер» айыл чарбасынын корперативинде башкы бухгалтер;

1993-1994 Кара-Суу районун  «Кызыл-Суу» колхозунда башкы бухгалтер;

1994-1997 Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжинин «Бухгалтердик эсеп жана чарбалык ишмердүүлүк» кафедрасынын окутуучусу;

1997-2003 Кыргыз-Өзбек университетинин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын ага окутуучусу:

2003-2006 Кыргыз-Өзбек университетинин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын бөлүм башчысынын орун басары:

2006-2013 Кыргыз-Өзбек университетинин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын бөлүм башчысы:

2013-2016  Кыргыз-Өзбек университетинин «Экономика жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынын ага окутуучусу 

Өтүлүүчү сабактары:
«Бухгалтердик эсептин негиздери», «Каржылык эсеп», «Эл аралык стандартынын каржылык отчету», «Айыл чарбасындагы бухгалтердик эсеп»

 АБЖАМИЛОВА
Айнура Шарабидинова 
 ТУРГУНОВ 
Абдурашид Махаматжанович

Билими:
1981-1986 Жамбулдагы  жеңил жана тамак-аш технологиялык институту. Инженердик-экономикалык факультети, «Тейлөөнү камсыздандыруу экономикасы жана аны уюштуруу »;

Эмгек тажрыйбасы:
1996-2001 Кыргыз-Өзбек университетинин, каржы-экономика факультетинин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын башчысы;

2006-2017 КЭФнин сырттан окуу  бөлүм боюнча декандын орун басары;

Өтүлүүчү сабактары:
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Тармактардын экономикасы», «Дүйнөлүк экономика жана эл аралык экономикалык мамилелер»

Билими:
1994-1999 Кыргыз-Өзбек университети , Каржы-экономика факультети «Ишкананын экономикасы » адистиги;

Эмгек тажрыйбасы:
1999-2008 КУУ, «Экономикалык теория» кафедрасынын ага окутуучусу;

2008-2010 КУУ, КЭФ, Тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары;

2010-2014 КУУ, КЭФ, «Ишканалардын экономикасын башкаруу» кафедрасынын ага окутуучусу;

2014-2017 КУУ, КЭФ, «Экономика жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынын ага окутуучусу;

Өтүлүүчү сабактары:
«Менеджмент», «Логика таануу», «Экономика», «Стратегиялык менеджмент»

 АРЫНОВА 
Наргиза Сапаралиевна
АРТЫКБАЕВА
Фарида Толонбаевна

Билими:
2005-2010 Кыргыз мамлекеттик университети, Каржы-экономикалык факультетинин, «Салык жана салык салуу» адистиги артыкчылык диплому менен;

2012 Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмү;

Эмгек тажрыйбасы:
2010-2013 «Ишканалар экономикасы жана башкаруу» кафедрасынын окутуучусу

Өтүлүүчү сабактары:
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Тармактардын экономикасы», «Дүйнөлүк экономика жана эл аралык экономикалык мамилелер»

Билими:
1994-1998 Жалалабат Коммерциалык институту Эсеп-каржы факультети, «Бухгалтер-экономист» адистиги;

2000-2001  Ош Мамлекеттик университети «Бизнес жана менеджмент факультети»; «Экономика жана ишкананы башкаруу» адистиги.

2011-2015  Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүн «Экономииканын теорисы» адистиги;

Эмгек тажрыйбасы:
2000 -2007 ОШТУнун «Бухгалтердик эсеп жана аудит»  кафедрасынын окутуучусу;

2007-2017 «Экономика жана бухгалтердик эсеп»  кафедрасынын ага окутуучусу;

Өтүлүүчү сабактары:
«Аудиттин теориясы», «Бухгалтердик эсепти уюштуруу»,  «Практикалык аудит».

 Калыбекова
Гульнара Кубанычбековна

Билими: 
1996-2002-ж.ж.  Ош Технологиялык Университетинин « Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» адистигин артыкчылык диплому менен;

Эмгек тажрыйбасы: 

1999-2000-ж.ж. Ош Технологиялык Университетинин  «Бухгалтердик эсеп жанааудит»  кафедрасынын ага лабаранты;

2000-ж. Кыргыз-|Ъзбек Университетинин к\нд\зг\ жана сырттан окуу бъл\м\н\н  проректорунун рефенти;

 2009-ж. ЖЧК «Громбар» жана ЖЧК «Саунд Кипер» башкы бухгалтер;

2004-2017-ж.ж. «Экономика жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынын ага окутуучусу;

Отулуучу  сабактары: 
«Бюджеттик ишканалардагы бухгалтердик эсеп», «Башкаруучулук эсеби», «Каржы эсеби».