УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Компьютердик жана маалыматтык технологиялар

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

КОМПЬЮТЕРДИК ЖАНА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Кафедранын тарыхы
Илимий изилдөө иштериОкуу усулдук иштери
Маданий массалык иштери
Кафедранын бүтүрүүчүлөрү

КУРАМЫ

 ТАШПОЛОТОВ Ысламидин


«КжМТ» кафедра башчысы

 АДЫЛОВА Эльмира
Садыкжановна


«КжМТ» кафедрасынын окутуучусу

Окумуштуулук даражасы: физика-математика илимдеринин доктору

Окумуштуулук чини: профессор

Россия Табийгый илимдер Академиясынын мүчө- корреспонденти. 

Илимий багыты: Физика-математикалык  илимдер

Регион:  Кыргызстан

"Ученые России" энциклопедиясынын катышуучусунун сертификаты.

Ташполотов Ы. 1975- жылы Ош Мамлекеттик Педогогикалык Институтунун «Физика» адистигин артыкчылык менен аяктаган.

1978 - жылы ноябрда МГУде «01.02.05 –механика жидкости, газа и плазмы» багытына  күндүзгү бөлүмгө аспирантурага тапшырган жана  1983-жылы М.В.Ломоносов атындагы МГУ да диссертациясын жактаган.  2004-жылы  «01.04.07 – физика конденсированного состояния» багытында Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын физика Институтунда (КР УИА) докторлук  диссертациясын коргогон. 

Эмгек жолун 1975- жылы ОГПИ да ага лаборант болуп иштөөдөн баштаган. 1995-жылдын 23-октябрында Кызыл –Кыя филиалынын ОТВКда директор болуп иштеген. 1996-жылы  ОТВК Ош Технологиялык Университети болуп өзгөргөн.  2002-жылдан 2003- жылга чейин КР УИА нын түштүк бөлүгүндө нефти, газ жана энергетика түштүк Институтунун ректору болуп иштеген.

2006-2007-жылдары ОшМУнин физика - техникалык факультетинде декандык кызматты аркалаган. 2006-жылдын май айында ОшМУнин «Жалпы физика жана физиканы окутуунун методикасы»  кафедрасында профессор чини ыйгарылган.

2007-2008-жылдары Бишкек каржы – экономикалык Академиясынын илим боюнча проректору болгон.  2009 –жылдын октябрынан 2010- жылга чейин ал ОшМУ нун тышкы байланыштар департаментинин диретору болуп иштеген. 2010-жылдын сентябрынан  ОшМУнин физика - техникалык факультетинде декан болуп иштеген. 

Окуу усулдук иштери

Ар түрдүү кызматтарда иштөө менен ал физика, электрониканын физикалык негиздери жөнүндө усулдук көрсөтмө, күндүзгү жана сырткы бөлүмдөгү студенттер үчүн жумушчу дептер жана физика, КСЕ, микроэлектрониканын физикалык негизи жана наноэлектроника боюнча лекциялык курстарды даярдаган.

Илимий-изилдөө иштери

Илимий-изилдөө иштерин Ы.Ташполотов 1978-жылы  М.В.Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик Университетинде стажировка кылып жүргөндө баштаган жана ушул Университеттин «Газовой и волновой динамики» кафедрасына аспирантурага тапшыруу менен уланткан. Кандидаттык диссертациясынын темасы: «Исследование влияния молекулярных сил притяжения на адгезию аэрозольных частиц к волокнам», Москва Мамлекеттик Университетинде кафедра башчы болуп иштеген профессор Х.А.Рахматулинанын жетекчилигинде жана Л.Я. Карпов атындагы профессор Б.Ф Садовскийдин физика – химиялык илимий изилдөө институтунда  1983 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган

2004-жылы  Ы.Ташполотов «01.04.07 – физика конденсированного состояния» багытында «Синергетика и фракталы микро- и макроскопических конденсированных систем» деген темада  Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын физика Институтунда (КР УИА) докторлук  диссертациясын коргогон.

Акыркы 10 жылда илимий проекттер менен системалуу иштеген.

Илимий  проекттери:

1999 – 2002 - жылдары. «Разработка технологии комплексной переработки базальтовых пород», каржылоонун көлөмү ;

1999 – 2002 -жылдары. «Разработка технологии получения резинотехнических материалов и изделий из местных сырьевых ресурсов»;

1999 – 2002 - жылдары. «Разработка технологии получения керамических материалов из местных сырьевых ресурсов»;

2003 – 2004 - жылдары. «Разработка технологии получения энергетического сырья на основе углеводородных ресурсов»;

2004 – 2007 -жылдары. – «Создание новых источников энергии на основе высокомодульных кремниевых соединений».

2010 – 2012 - жылдары. – «Разработка технологии получения наноструктурных материалов на основе местных минерально-сырьевых ресурсов».

Проекттер КР нын өкмөтүнүн интелектуалдуу менчигинин (Кыргызпатент)  жана  КР нын илим жана билим Министрлигинин жана илим боюнча Мамлекеттик Агенствосунун чегинде аткарылган. 

Жалпы иштери.

Окутуучулук жана илимий изилдөө иштеринде төмөнкү жалпы жүктөмдөрдү аткарып келет:

ОшМамлекеттик Университетинин окумуштуулар кеңешинин мүчөсү;

ОшМУ га караштуу К 01.07.363 багыттык кеңешинин мүчөсү  (төраганын орун басары).

Адылова Эльмира Садыкжановна  1987 – жылы  10- январьда Ош областынын Карасуу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүндө туулган. 2010- жылы Кыргыз Өзбек Университетин ийгиликтүү аяктаган.

Эмгек жолун 2010-жылы «КжМТ» кафедрасында окутуучу болуп иштөөдөн баштаган.

2012-2015-жылдары КӨУнин аспиранты.

4 макала, 5 окуу усулдук көргөзмөлөрүн чыгарган.

 ИСХАКОВА Насиба
Мухамеджановна


«КжМТ» кафедрасынын улук окутуучусу

 ОРМОНОВА Элнура
Маматкадировна


«КжМТ» кафедрасынын окутуучусу

Исхакова Насиба Мухамеджановна  1974 – жылы  18- февральда  Ош шаарында туулган. 1996-жылы Ош мамлекеттик Университетинин математика адистигин артыкчылык диплому менен аяктаган. 1996-жылы  Ош шаарындагы №7 Нариманов атындагы мектепте математика жана информатика мугалими болуп иштеген. 2000-жылы Кыргыз-Өзбек Университетинин Информатика жана окутуу технологиясы кафедрасына лаборант болуп 2000-жылы  сентябрынан окутуучу болуп иштеген. 2004-2008-жылдары  КӨУнин аспиранты. 2007-жылдан баштап улук окутуучу болуп эмгектенүүдө. 14 макала,8 окуу усулдук көргөзмөлөрүн чыгарган.

2008-жылы «КжМТ» кафедрасында улук окутуучу болуп эмгектенип келүүдө.

Ормонова Элнура Маматкадировна  1986 – жылы  30- июльда  Ош областынын Карасуу районуна караштуу Кызыл-Сарай айылында туулган. 2008- жылы Ош Мамлекеттик Университетин  ийгиликтүү аяктаган.

Эмгек жолун 2013-жылы март айында «КжМТ» кафедрасына техник оператор болуп иштөөдөн баштаган. Ушул эле жылдын сентябрынан окутуучу болуп иштей баштаган

2 окуу усулдук көргөзмө чыгарган.

 АБДУГАНИЕВА Райхан
Абдумуталовна


«КжМТ» кафедрасынын лаборанты

 БЕРДИБЕКОВА Жазгүл
Апиевна


«КжМТ» кафедрасынын техник оператору

Абдуганиева Райхан Абдумуталовна  1987–жылы  26- январьда  Өзбекстан Республикасынын Наманган областынын Моңол айылында туулган. 2013- жылы Кыргыз-Өзбек Университетин  ийгиликтүү аяктаган.

Эмгек жолун 2013-жылы «КжМТ» кафедрасына техник оператор болуп иштөөдөн баштаган. 2014-жылдан лаборант болуп иштей баштаган.

Бердибекова Жазгүл Апиевна  1987 – жылы  24- июньда  Ош областынын Карасуу районуна карштуу Озгур айылында туулган. 2010- жылы Ощ Технологиялык Университетин  ийгиликтүү аяктаган.

Эмгек жолун 2010-жылы Кыргыз Өзбек Университетинин Инженердик технологиялык Факултетинде лаборанттык кызмат ишинен баштаган  2014-жылдан ушул факультеттин «КжМТ» кафедрасында техник оператор болуп иштей баштаган.

 АСАНАЛИ кызы
Уулкан


«КжМТ» кафедрасынын техник оператору

АДЫЛОВ Чыныбек
АбдижалиловичАсанали кызы Уулкан  1990-жылы 25-ноябрында Ош областынын Кара кулжа районунуна караштуу Биймырза айылында туулган. 2012-жылы  Кыргыз Өзбек Университетинин Социалдык колледжини ийгиликтүү аяктаган. 2012-жылдан баштап  Инженердик технологиялык  факультетинин «КжМТ» кафедрасында техник оператор  болуп иштөөдөн баштаган

1979 – жылы  16 - октябрда  Ош областынын Ноокат  районуна караштуу Кеңеш айыл өкмөтүндө Арбын айылында туулган. 2002- жылы Ош технологиялык Университетин ийгиликтүү аяктаган.

Эмгек жолун 2010-жылы «КжМТ» кафедрасында окутуучу болуп иштөөдөн баштаган.

2008-2010-жылдары КӨУнин аспиранты.

9 макала, 7 окуу усулдук көргөзмөлөрүн чыгарган.

АЗИМЖОНОВ Одилжон
АминжоновичАЙДАРАЛЫ уулу
Илешбек


«КжМТ» кафедрасынын инженер- программисти

Азимжонов Одилжон Аминжонович 1977-жылы 26-сентябрында Ош областынын Эски – Ноокат айылында туулган.

1994-жылы Ош мамлекеттик университетинин физико-математика факультетинин математика жана информатика адистигине окууга тапшырган. 1999 жылы ошол адистикти ийгиликтуу бүтүргөн. 1999 жыли КӨУнун ИС кафедрасына ишке кирген. 2005 жылы Компьютер жата телекомуникациялык технологиялар факультетине окуу иштери боюнча декандын орун басары болуп иштеген. Ошол эле жылы КӨУнун аспирантурасына тапшырган. 2008 жылы аспирантураны бүтүргөн. 2008 жылы Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасына минбар башчысын милдетин аткаруучусы болуп иштеген. 2010 жылы Инженердик технологиялар факультетинин окуу иштери боюнча декандин орун басары болуп иштеген. 2013 жылы дистант боюнча адис кызматына которулган. 2014 жылы ал кызматтык орун кыскаргандыгына байланыштуу, Илим жана аспирантура бөлүмүнө башчы бөлүп которулган. Бугунку кундо 1 ойлоп табуу учун патент, 4 илимий макалалар жана 4 окуу- усулдук колдонмолор жарык коргон.

Айдаралы уулу Илешбек   1989-жылы 1-ноябрында Жалал-Абад областынын Ала- Бука районунун Жаңы- Шаар айылында  туулган. 2012-жылы  Кыргыз-Өзбек Университетинин  Инженердик технологиялык  факультетинин  ПОВТАС адистигин ийгиликтүү аяктаган. 2012-жылдан баштап  Инженердик  технологиялык  факультетинин  «КжМТ» кафедрасында инженер- программист болуп иштеп баштаган.  KG Animation studio сунун негиздөчүсү жана башкы режиссеру.

БАЙДӨӨЛАТОВ Рысбек
Рахманалиевич 

Байдөөлатов Рысбек Рахманалиевич  1988 – жылы  18- декабрында  Ош областынын Алай  районуна караштуу Жаштилек айылында туулган. 2011- жылы Кыргыз-Өзбек Университетин ийгиликтүү аяктаган.

Эмгек жолун 2010-жылы «КжМТ» кафедрасында техник оператор  болуп иштөөдөн баштаган. 2011-жылдан баштап окутуучу кесибин аркалап келүүдө.

2012-2015-жылдары КӨУнин аспиранты.

3 макала, 2 окуу усулдук көргөзмөлөрүн чыгарган.