УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

���������������� ���������������� �������� ������������ �������������������������� ������������������������

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ


КОЛДОНМО МЕХАНИКА ЖАНА КӨРКӨМ ДОЛБООРЛООНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Кафедранын тарыхы
АдистиктериИлимий изилдөө иштери
Окуу усулдук иштери
Маданий массалык иштери
Кафедранын структурасы

КУРАМЫ

 ИСАЕВ Ильязбек
Эркинбаевич


КАФЕДРА БАШЧЫСЫ
техника илим. кандидаты (2014)
доцент (2014)

 МАМАСАИДОВ Мухаммаджан
Ташалиевич

техника илимдеринин доктору (1989)
профессор  (1992),
ЭАИАнын академиги (1996)
КРдин ИАнын академиги (1996)
КРдин УИАнын академиги (2000)

Исаев Ильязбек Эркинбаевич 1979-жылы 4-декабрында Ош областынын Карасуу районуна караштуу Кызыл-Кошчу айылында туулган.

2002-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин Инженердик-технология факультетин ийгиликтүү бүтүргөн. Эмгек жолун 2000-жылы Ошол эле К-ӨУниверситетинде “Табийгый таш” илим изилдөө борборунда инженер болуп иштөөдөн баштаган.

2002-2005 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин окутуучусу, жана “Машинанын динамикасы жана бышыктыгы” адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин аспиранты. 1997-2000 жылдары «Тоо машиналары» адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин аспиранты.

2005-2011жылдары Илим жана жаны технологиялар бөлүмүн башкарган. 20011-2014 жылдын март айына чейин Илим жана аспирантура бөлүмүн башкарган . 2014-жылдын апрель айынан сентябрь айына чейин Ректордун жардамчысы, окумуштуу катчы кызматын аркалаган. 2002-жылы И.Э. Исаев тарабынан жаңы таш жаруучу электромеханикалык пресс жасалып чыккан.

2006-жылы жаңы таш жаруучу  КРМ-25, КРМ-60, КРМ-160 машина түрлөрү жасалып ийгиликтүү сыноодон өткөн. Аталган иштердин жыйынтыгында  кандидаттык диссертация даярдалып 2014-ж. 14-мартта Бишкек шаарында Улуттук илимдер академиясынын Машина таануу институнда ийгиликтүү корголгон.

2014-жылдын сентябрь айынан баштап шайлоо жолу менен 5 жылдык мөөнткө окумуштуулар кеңешинин чечими менен «Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоо технологиясы» кафедрасынын башчысы кызматына    шайланган. Азыркы күндө көптөгөн илимий-техникалык долбоорлодо ага илимий кызматкер болуп жигерлүү эмгектенүүдө. Ал жетектеген илим-изилдөө лабораториясында көптөгөн диссертациялар даярдалууда жана ийгиликтүү корголууда, ташты жаруу машиналардын жаңы конструкциялары жаратылып, тоо-кен өндүрүшүнө ийгиликтүү киргизилүүдө. 

Көп жылдык илимий-педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасында И.Э.Исаевдин 30-ашуун илимий-усулдук эмгектери жарык көргөн, 1 ойлоп табуу үчүн Кыргыз Республикасынын патенти алынган.

Мамасаидов Мухаммаджан Ташалиевич 1949-жылы 1-апрелде Ош областынын Араван айылында туулган.

1971-жылы Фрунзедеги политехникалык институтун артыкчылык диплому менен бүтүргөн. 1971-1990 жылдары КРдин УИАнын Машина таануу институнда инженер, лаборатория башчысы кызматтарында эмгектенген.

1973-жылы кандидаттык, 1989-жылы  “Тоо машиналары” адистиги боюнча доктордук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Ал жараткан көп кыймылдуу винттик механизмдердин теориясы, космостук “Луна-16” жана “Луна-24” бургулоочу автоматык станцияларында Айдын топурагын Жерге казып алып келүүдө колдонулган.

М.Т. Мамасаидовдун жетекчилиги астында  УБА-1, СБА-2р, СБС-1п, ПБС-1 бургулоочу түзүлүштөрдүн, ЦКМ-1, ЦКМ-2, ЦКМ-2д, ККМ-1 ташты кесүүчү машиналардын, ПГУ-1, ПКА-400, ПКА-800, ПКА – 800п, ПКА - 800м ,ПКА-3000, ПКА – 6000 ташты жаруучу пресстердин, тигүүчү машиналардын жаңы конструкциялары иштелип чыгылган жана жаратылган.

1990-1994 жылдары ТКОИБ бөлүм башчы (азыркы КРдин УИАнын Түштүк бөлүмү), ОшТУнун 1-чи проректору кызматтарын аркалаган.

1994-2005 жылдары К-ӨУнун ректору кызматында жогорку уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү менен эмгектенген.

Азыркы учурда К-ӨУнун “Инновациялык технологиялар” илим-изилдөө институнун мүдүрү. Ал илимий жетекчи катары 1 илимдин докторун жана 15 илимдин кандидатын даярдаган.

М.Т.Мамасаидов 250 ашуун илимий эмгектердин, алардын ичинен 12 монографиянын, 11 окуу-китептеринин жана 40 ашуун ойлоп табуулары үчүн алынган СССРдин автордук күбөлүктөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын патенттеринин автору.


 ИСМАНОВ Медербек
Марипжанович


техника илим. кандидаты (2002)
доцент (2008)
Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын корреспондент
- мүчөсү (2014)

 МАТАМАРОВА Гульсана
Апазбековна


«КМжКДТ» кафедрасынын
ага окутуучусу

Исманов Медербек Марипжанович 1970-жылы 30-июнда Ош областынын Араван районуна караштуу Карл Маркс (азыркы Маңгыт) айылында туулган.

1993-жылы Кыргыз техникалык университетинин механика жана машина куруу факультетин ийгиликтүү бүтүргөн. Эмгек жолун 1993-жылы ОшТУнун «Колдонмо механика» кафедрасында инженер болуп иштөөдөн баштаган.

1994-1997 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинде окутуучу кызматында эмгектенген.

1997-2000 жылдары «Тоо машиналары» адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин аспиранты.

2002-жылы М.М.Исманов тарабынан жаңы таштын массивинен архитектура-курулуш буюмдарын кесип алуу технологиясы иштелип чыккан жана аны ишке ашуруучу карьердик таш тилүүчү ККМ-1 машинасы жаратылган. Бир эле ККМ-1 машинасынын карьерде иштөөсү жылына 5 млн. сомдон ашуун экономикалык үнөмдүүлүктү берген. Аталган иштердин жыйынтыгында  кандидаттык диссертация даярдалып 2002-ж. 25-июнунда Бишкек шаарында Улуттук илимдер академиясынын Машина таануу институнда ийгиликтүү корголгон.

2011-жылдын сентябрынан баштап Исманов М.М. Кыргыз-Өзбек университетинде илим боюнча проректор жана көптөгөн илимий-техникалык долбоорлорго жетекчи болуп жигерлүү эмгектенүүдө. Ал жетектеген илим-изилдөө лабораториясында көптөгөн диссертациялар даярдалууда жана ийгиликтүү корголууда, ташты кесүүчү машиналардын жаңы конструкциялары жаратылып, тоо-кен өндүрүшүнө ийгиликтүү киргизилүүдө. 

Көп жылдык илимий-педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасында М.М.Исмановдун 50-ашуун илимий-усулдук эмгектери жарык көргөн, көптөгөн ойлоп табуулары үчүн Кыргыз Республикасынын патенттери алынган.

«КМжКДТ» кафедрасынын  ага окутуучусу Матамарова Гульсана  Апазбековна  1960- жылы Ош областынын Кара-Суу районунун Жаны – Арык айылында туулган.

1982-жылы Ташкент жеңил өнөр жай жана текстиль институнун Жеңил өнөр жай факультетин аяктаган.

1987-жылы педогогикалык ишмердүүлүгүн баштаган.

Г.А.Матамарова  Кыргыз – Өзбек университетинде ишмердүүлүгүн 1988-жылы окутуучулуктан баштаган. Ошол убакыттын ичинде Г.А.Матамарова мыкты адис, иш билерман уюштуруучу, таалыкпас педагог катары таанылды. Илимий изилдөө, чыгармачылык жана жаш кадрларды тарбиялоодо натыйжалуу алектенет.

Кыргызстандын женил-өнөр жай тармагын өнүктүрүүдө, «Легпром» Ассоциациясынын түштүк филиалын уюштурууда, жаш дизайнерлердин чыгармачыл иштерин кенири жайылтууда түздөн-түз салымын кошкон.

11 илимий окуу, окуу-методикалык иштери жарыкка чыккан, 2 республикалык жана 2 эл аралык денгээлдеги сертификатка ээ.

Кыргызстанда кийимдердин моделдери боюнча өткөрүлүүчү эл аралык жана  региондук,  чет жерлердеги (Россия, Москва-2008, Казакстан, Алма-Ата-2008, Кыргызстан Бишкек-2008,2009) конкурстардын катышуучусу.


 ТИЛЕНБАЕВА Гульнара
Эргешовна

 

 ЭРГЕШОВА Айгуль
Мыйзамбековна

 

Тиленбаева Гүлнара Эргешовна 1968-жылы 17 - февралда Ош шаарынын Жапалак айылында кызметкердин үй бүлөсүндө туулган.

1991 – жылы Иванов текстильдик институнун «Тигүү буюмдарынын технологиясы» адистигин аяктап «Тигүү буюмдарынын инженер – технологу» квалификациясын алган.

Г.Э.Тиленбаева  өзүнүн ишмердүүлүгүн аты аталган окуу жайда 1999-жылы окутуучулуктан баштаган. Ошол убакыттын ичинде Г.Э.Тиленбаева мыкты адис, иш билерман уюштуруучу, таалыкпас педагог катары таанылды. Илимий изилдөө, чыгармачылык жана жаш кадрларды тарбиялоодо натыйжалуу алектенет.

Кыргызстандын женил - өнөр жай тармагын өнүктүрүүдө, «Легпром» Ассоциациясынын түштүк филиалын уюштурууда, жаш дизайнерлердин чыгармачыл иштерин кенири жайылтууда түздөн-түз салымын кошкон.

14 илимий окуу, окуу-методикалык иштери жарыкка чыккан, 2 республикалык жана 2 эл аралык денгээлдеги сертификатка ээ.

Кыргызстанда кийимдердин моделдери боюнча өткөрүлүүчү эл аралык жана  региондук,  чет жерлердеги (Россия, Москва-2008, Казакстан, Алма-Ата-2008, Кыргызстан Бишкек-2008,2009) конкурстардын катышуучусу.

Эргешова Айгуль Мыйзамбековна 1982-жылы Жалал-Абад областынын Ала – Бука районунун Сары – Талаа айылында мугалимдин үй бүлөөсүндө туулган.

2000 – жылы   №3 Н. Орозалиев атындагы орто мектепти аяктап   Кыргыз-Өзбек  университетинин «Жеңил өнөр жай” факультетинин  «Тигүү буюмдарын конструкциялоо» адистигине тапшырган

Өзүнүн педогоикалык ишмердүүлүгүн   

Эргешова Айгуль Мыйзамбековна  Кыргыз-Өзбек  университетинде «Дизайн жана сервис» факультетинде  2005  - жылдан «КТШИ» кафедрасында окутуучу болуп иштеп баштаган

Ушул жылдар аралыгында өзүнүн чыгармачылык потенциалын колдонуп шаардык, республикалык мода конкурстарында өз коллекциялары менен алдыңкы орундарга жетишип келди. Өзүн мыкты педагог катары студенттерди тарбиялады.

Педогогикалык мастерликти өнүктүрүү  боюнча сертификаттын ээси.

Факультет жана университет тарабынан «Ардак грамота» менен сыйланган. ИСРАИЛОВА Гүлнур
Абдыхапызовна

 

 КОМАНОВА Евгения
СергеевнаИсраилова Гүлнур Абдыхапызовна 19 - январда 1984-жылы Баткен областынын  Лейлек районунун  Катран   айылында врачтын үй – бүлөсүндө туулган.  

2000- жылы    №42 «Керме-Тоо»  орто мектебин аяктап, ушул эле жылы Ош шаарындагы Кыргыз–Узбек университетине, Женил өнөр жай  факультетине «Костюмдарды көркөм долбоорлоо» адистигине тапшырган.

Исраилова Гүлнур Абдыхапызовна  өзүнүн педогогикалык ишмердүүлүгүн   2006-жылдан Кыргызско - Өзбек  университетинде «Дизайн жана сервис» факультетинде технолог болуп иштеп баштаган.   Ал эми 2007-жылдан   «Грация» ЭЛда сүрөтчү болуп иштеген.  2009-жылдан баштап   «КиХПШИ» кафедрасында лаборатория башчысы болуп иштеген.

Өз ишмердүүлүгүндө чыгармачылык потенциалын колдонуп көптөгөн мода конкурстарында алдынкы орундарга жетишкен. 8 коллекциянын жаратуучусу.

«Жаш дизайнер» ийримин  уюштуруп, келечектеги дизайнерлерге багыт көрсөтөт. Педогогикалык мастерликти өнүктүрүү боюнча, модельер – дизайнерлердин профессионалдык  денгээлин жогорулатуу боюнча квалификациясын Берлин, Бишкек шаарларында жогорулатып келген.

«Факультеттин эн мыкты окутуучу»  жана башка Мэрия, университеттин Ардак грамоталарынын ээси.

Команова Евгения Сергеевна 1983 – жылы  9-февралда Ош шаарында туулган.

2000 – жылы Ош шаарындагы Киров атындагы  орто мектепти аяктап ошол эле жылы Кыргыз – Өзбек университетине «Сүрөтчү - стилист» адистигине тапшырып  2005- жылы аяктаган.

Өзүнүн эмгек жолун Кыргыз – Өзбек университетинде  «Дизайн жана сервис» факультетинде окутуучу болуп иштөөдөн баштаган. 2013-жылы ага окутуучу наамын алган.

Ош жана Бишкек шаарларында өткөрүлгөн мода конкурстарынын активдүү катышат. «Легпром» ассоцияциясынын  тарабынан өткөрүлгөн «Жаз – 2006» мода конкурсунун лауреаты.


 ЭРМЕКОВА Зулайка
Карыбековна

 

 МУРАТОВА Жылдыз
Каримовна

 

Эрмекова Зулайка Карыбековна Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Куршаб айылында 1975-жылы 18-майда туулган, улуту кыргыз, үй-бүлөөлү, 4 балаын энеси. 1982-жылы Өзгөн районуна караштуу Куршаб айлында М.Тешебаев атындагы орто мектепке 1- класска барып, 1992-жылы Ош шаарындагы У.Салиева атындагы орто мектебинин физика багытын аяктаган.

1992-жылы Ош педагогикалык окуу жайынын башалгыч класстарга тарбиячы адистигине тапшырган, 1995-жылы артыкчылык диплому менен аяктаган.

1995-жылы Ош Технологиялык Университетинин Инженердик- технологиялык факультетинин “Атайын техникалык сабактар” адистигине тапшырып, 2001-жылы айтылган кесиптин “инженер- педагог” адистигине ээ болгон.

Дипломдук ишти “Күндүк дистиляциялык түзүлүштөрдү жана алардын жалпы техникалык сабактарды окутуунун орду”деген темада коргогон.

2000-жылы НОТ журналына “Күндүн нурдануусунун таасиринде суунун буулануу коэффициентти”аталыштагы макаласы жырык көргөн.

2001-жылы Гелиотехника журналына “Исследования влияние динамики теплоносителя на эксплуатационные характеристики солнечной сушильной установки” деген макаласы жарык көргөн.

2008- жылы 1 лабораториялык окуу- методикалык колдонмо иштеп чыккан.

2014-жылы Извести журналына “Күндүн жардамында суу тазалагыч аз металдуу түзүлүштү иштеп чыгуу” деген макаласы жарык көргөн.

Муратова Жылдыз Каримовна 1988 - жылы 17- февралда Ош областынын Ноокат районунда кызматкердин үй бүлөсүндө туулган.

2006-жылы К.Абдылакимов атындагы орто мектепти аяктап, ушул эле жылы Кыргыз  - Өзбек университетинин Тарых – филология факультетине тапшырган

Муратова Жылдыз Каримовна өзүнүн эмгек ишмердүүлүгүн

2012-жылы Кыргыз – Өзбек университетинин Инженердик- технологиялар факультетинин «Телекоммуникация жана дизайн технологиялары» кафедрасында  документ иштерин жүргүзүүчү болуп баштаган. 2014-жылдын сентябрь айынан баштап лаборатория башчысы болуп эмгектенет.

Муратова Жылдыз Каримовна университеттеги жана факультеттеги коомдук иш чараларга активдүү катышат.

Педогогикалык мастерликти өнүктүрүү боюнча сертификаттын,  Кыргыз –Өзбек университетинин профкомунун Ардак грамотасынын ээси. САГЫНАЛИ кызы
Алмагүл

 

 КАДЫРМАМАТ кызы
АйпериСагынали кызы Алмагүл 1992- жылы 12- мартта Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Мырза – Аке селосунун Адыр айылында туулган. 

1997- жылы Адыр орто мектебине барып 2008- жылы аяктаган.

2009-жылы Ош технологиялык университетинин “Жаратылышты пайдалануу” факультетинин “Костюмду көркөмдөп долбоорлоо” адистигине тапшырган. Окуу жайды 2014- жылы ийгиликтүү аяктап , ушул эле жылдын сентябрь айынан баштап Ош мамлекеттик социалдык университетинин Инженердик – технологиялык факультетинин “Колдонмо механика жана   көркөм долбоорлоонун технологиясы” кафедрасында окутуучу кызматында иштеп келет. 2 коллекциянын автору.

Кадырмамат кызы Айпери 16-февралда 1991 - жылы Ош областынын Кара-Суу  районунун Отуз-Адыр айылында дыйкандын  үй бүлөсүндө туулган.

2008-жылы  №75 М.Жаманкулов атындагы орто мектепти аяктап, ушул эле жылы  Кыргыз  - Өзбек университетинин «Кийимдердин дизайны» факультетине тапшырган.

2013- жылы жогорку окуу жайды  ийгиликтүү аяктап, өзүнүн эмгек ишмердүүлүгүн  2014-жылы Кыргыз – Өзбек университетинин Инженердик- технологиялык  факультетинин «Колдонмо механика жана көркөм долборлоонун технологиясы» кафедрасында  баштаган..

Кадырмамат кызы Айпери университеттеги жана факультеттеги коомдук иш чараларга активдүү катышат.