УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

УНИВЕРСИТЕТ

Кыргыз-Өзбек университетинин (К-ѲУ) жалпы мүнөздөмөсү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 19-июлундагы №505-токтомуна ылайык Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжи түзүлгөн.

1997-жылы 31-мартта Кыргыз Республикасынын Президентинин №68 - Указы менен Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжи Кыргыз-Өзбек университети болуп өзгөртүлгөн.

1997-жылы 30-майда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №309-токтому менен К-ӨУнин Уставы бекитилген жана 2004-жылы июнь айында кайрадан бекитилген.

Ош облустук башкармалыгынын юстиция бөлүмү тарабынан Кыргыз-Өзбек университети 2004-жылдын 13-декабрында юридикалык тарап катары каттоого алынган (Күбөлүк № 477-3310-У-С).

Университет мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы тарабынан бир нече жолу мамлекеттик аттестациялоодон өтүп, жыйынтыгында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укуктуулугун күбөлөндүргөн күбѳлүктѳргѳ ээ.

    Университетте жогорку,орто жана башталгыч кесиптик билим берүү багыттары боюнча №LD 150000932, №LD 145000010, №LD 140000211, №LН 140000266 лицензиялары алынган, ага ылайык окуу жайда 10 000ден ашуун студент билим алышат. Студенттердин басымдуу бөлүгү Кыргызстандыктар,мындан сырткары азыркы учурда коӊшулаш Өзбекстан, Тажикстандан,Турция, Корея өлкөлөрүнөн да келип окугандар бар.

    Университеттин курамында 5 факультет, 3 колледж жана 1 кесиптик лицей билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүшѳт: Каржы-экономикалык, Инженердик-технологиялык, Юридикалык-бажы, Тарых-филологиялык, Табийгый-педагогикалык факультеттери, Медициналык, Социалдык колледж, Ала-Бука колледждери жана Кесиптик лицей.

Окуу процессин учур талабына ылайык уюштурууда төмөндөгү структуралык түзүмдѳр иш алып барышат:

1.  Окуу департаменти;

2.  Эл аралык байланыштар жана инвестиция департаменти;  

3.   Мамлекеттик тил жана социалдык-маданий иштер бөлүмү;

4.  Административдик-чарба департамент;

5. 7 илимий-изилдѳѳ борборлорунун башын бириктирген «Инновациялык технологиялар» илимий-изилдѳѳ институту;

6.  3 адистик боюнча Диссертациялык Кеңеш;

7.  Аспирантура жана илим бөлүмү;

8.  Китепкана (а.и. электрондук китепкана);

9.  Китептерди даярдоо борбору .

     Заман талабына ылайык жогорку квалификациялуу, компетенттүү адистерди даярдоодо бүгүнкү күндө профессордук-окутуучулар курамынын сапаты чоӊ роль ойнойт. Ошондуктан университетте окуу жараянын тажрыйбалуу окутуучулар менен камсыздоого өзгөчө көӊүл бурулган.  Бүгүнкү күндө университеттин кафедраларында, циклдык бирикмелеринде 400дөн ашуун профессордук окутуучулар жамааты студенттерге билим берет. Ал эми илимий даражалуу окутуучулардын саны- 62, алардын ичинен: илимдин докторлору, профессорлор – сегиз;  илимдин кандидаттары, доценттер – 54.

Окуу прцессин уюштуруу

       Окуу процесси 1 сменада жүргүзүлүп, жогорку кесиптик билим берүү багытындагы студенттер үчүн 5 күндүк окуу режими кабыл алынган.  Университеттин бардык багыттары жана адистиктери окуу жана окуу-методикалык комплекстер менен камсыздалган. Кафедралардын (бирикмелердин) окутуучулары өздөрүнө тиешелүү дисциплиналар боюнча окуу-методикалык комплекстерди жана силлабустарды иштеп чыгышкан жана AVN маалыматтар системасынын №85-программасына өз убагында киргизишип турушат.

    Университетте 59 окуу-лабораториялык кааналар, 48 компьютердик класс, 2 мультимедиалык кааналар бар.

Окутуунун инновациялык методдорун жана жаңы технологияларын окуу-процессинде колдонуу университетте жакшы жолго коюлган.

Университеттин ПОЖ өздөрүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатында курстан өтүп турушат. Акыркы 2 жылда университет боюнча 382 окутуучу өлкөнүн ичинде, 16 окутуучу чет өлкөдөн, 156 окутуучу өзүбүздүн университеттин ичинде өз билимдерин өркүндөтүшкөн. Өлкөнүн ичинде МОиН КР, Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги, EDNET, ERASMUS+, Багыт KG, Билим Берүү академиясы ж.б. уюмдардан курстан өтүшүп, тиешелүү сертификаттарга ээ болушкан. 

Материалдык техникалык базасы

   К-ӨУ – тез өнүгүп жаткан ири материалдык базага ээ алдыӊкы университеттердин катарына кирет. Айта кетсек, студенттерди окутууга оптималдуу шарттар түзүлгөн. Университет 7 окуу имаратынан туруп, анда 2 чоң актылык зал, 2 конференциялык зал, 70 лекциялык зал, 134 практикалык-семинардык кааналар , 59 илимий-окуу лабораториялык кааналар ,  2 спорт зал , 56 компьютердик класс, 2 мультимедиялык каана, 45 интерактивдүү доска, 18 тигүү цехи, 1 турмуш-тиричилик техникаларын оңдоочу мастерская, 1 окуу-чачтарач салону, 2 авто-машыктыргыч класс, 2 спорт аянтчасы жана 1 спорттук манеж бар. Студенттердин татыктуу билим алуусу үчүн  200 000ге жакын илимий окуу-усулдук китептерден  турган  китепкана жана электрондук китепканалар иштейт. Заманбап эмеректер жана оргтехникалар менен жабдылган 350 орунга эсептелинген окуу залы, 20 орундук илимий-патенттик зал бар. Андан сырткары университеттин факультеттеринде, колледждеринде, кесиптик лицейде жана студенттик жатаканада студенттер үчүн окуу залдары уюштурулган.

         Кесипкөй адистерди даярдоо үчүн заманбап техникалык каражаттарды (а.и. интерактивдик доскаларды) колдонуу жакшы жолго коюлган. Окуу-лабораториялык аудиторияларга видеокөзөмөлдөр орнотулган, атайын адистештирилген виртуалдык окуу-лабораториялары иштейт, компьютердик класстар жана мультимедиялык кааналар жогорку ылдамдыктагы интернет түйүндөрүнө туташтырылган. Университеттин Веб-сайты түзүлүп, эффективдүү иштеп жатат. Ошондой эле окуу жараянын уюштуруу жана башкаруу үчүн AVN маалыматтык системасы ишке берилип, ага тиешелүү окуу документтери (окуу пландары, сааттардын эсеби, студенттер жана окутуучулар тууралуу маалыматтар, жетишүү ведомосттору, тесттик суроолор, окуу-усулдук комплекстер, силлабустар ж.б.) жүктөлгөн жана окуу процесси толук автоматташтырылган.

Университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн ишке жайгашуусу карьераны өнүктүрүү борбору тарабынан дайыма көзөмөлгө алынып турат.

Илим-изилдөө ишмердүүлүгү

     Педагогикалык эмгек жамааттын жана студенттердин билимин, илимин жогорулатуу максатында: илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнүн алкагында илим жана аспирантура бөлүмү, университеттин курамында инновациялык технологиялар институту, беш илимий–изилдөө борбору (ИИБ) иш алып барат. Алар:  «Альтэнерго» ИИБ, «Комплекстик бирикмелердин химиясы» ИИБ, «Инновациялык экономика» ИИБ, «Формалуу кийимдер» ИИБ, «Табигый таш» ИИБ. Ошондой эле университетте 05.14.08 – Кайрадан калыбына келүүчү энергия түзүлүштөрү, 05.02.18. – Механизмдердин жана машиналардын назарияты адистиктери боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча К-0512040 Диссертациялык кеӊеши иштейт, илимий-техникалык (илимий-методикалык) кеӊеш,  «Илим. Билим. Техника»(ИБТ) журналынын редакциясы жана илимий китепканасы иш жүргүзүүдө.

Эл аралык байланыштар жана инвестиция департаменти

     Илим жана билим берүү айдыңындагы эки тараптуу келишимдердин негизинде К-ӨУ бир топ чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар менен кызматташат. Атай кетсек: Новосибирск мамлекеттик экономика жана башкаруу университети,Россия Федерациясынын Г.Ф.Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик токой-техникалык университети,РФнын Воронеж экономика-укуктук институту, Ходжи Ахмед Яссави атындагы эл аралык Казак-Туркия университети,Ѳзбекстан Республикасынын Илимдер Академиясынын «Физика-Күн» илимий-ѳндүрүштүк бирикмеси,Ташкент каржы университети, Калинга индустриалдык технологиялар институту, Индия (KIIT), Селангор университети (Малайзия),Путра университети( Малайзия),Малайзия улуттук университети (UKM),Си Ань эл аралык институту (КЭР),Solar Energy Science and Technology Development Company (КНР),Ички Монголия ѳндүрүштүк университети (КЭР),ОсОО "Кыргызстан - 2200" (Корея),Берлин техникалык университети (Германия).  Академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча университеттин бир канча  студенти Казахстан, Германия, Кытай жана Корея ѳлкѳлѳрүнүн жогорку окуу жайларында билим алып жатышат. Ошондой эле окутуучулар Россия Федерациясынын, Кытайдын, Германиянын жана Индиянын ЖОЖдорунан стажировкадан ѳтүшөт. 

  Мамлекеттик тил жана социалдык ишмердүүлүк

  Окуу жайда илим-изилдөө ишмердүүлүгүнөн сырткары иш кагаздарын алып баруу, окуу-усулдук материалдарды даярдоо толугу менен мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында «Мамлекеттик тилди өнүктүрүү борбору» иш алып барат жана башка улуттун өкүлдөрү үчүн акысыз кыргыз тил ийримдери бар.

      Биздин окуу жайда студенттерге билим берүү менен гана чектелбестен,алардын күнүмдүк жашоо образын түзүү, спорт менен машыгуу, талантуу жаштарды өстүрүү да эӊ мыкты жолго коюлган.Дал ушул максатта К-ӨУнун «Достук» спорт клубу, Дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык кафедрасы, түрдүү спорттук ийримдер — «Волейбол», «Баскетбол», «Ордо», «Футбол», «Стол тенниси», «Жеӊил атлетика», «Тогуз коргоол», «Шахмат», «Эркин күрөш» ж.б. ийримдер, «Спорттук аянтчалар», «Спорттук манеж», «Студенттик кошун», ар түрдүү адабий ийримдер, «Гранит» студенттик телестудиясы, «Достук планетасы» студенттик гезити  профессордук-окутуучулар жамаатынын жана  студенттердин кызматында. Ал эми «Маданий эстетикалык борбор» социалдык жана маданий-массалык иштерди өнүктүрүү максатында университетте ыр жазган, манас айткан, дастан айткан, музыкалык аспаптарда ойногон, ырдаган таланттуу студенттерди тарбиялайт. Бул борбордун алдында «Комуз», «Ыр», «Улуттук бий» ийримдери, «Мурас» фольклордук ансанбли, «Ак бийке», «Даткайым» бийчилер тобу уюшулган. Борбор керектүү музыкалык аспаптар менен жабдылган.

Окуу имараттарынын жалпы аянты 53264,13 кв.м түзөт.