УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Социалдык колледж

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Табигый-техникалык жана педагогикалык бөлүмү
Экономика жана укук бөлүмү
 
Тарыхы
Илим-изилдөө ишмердyyлyгy жана эл аралык байланыштары
Окуу-усулдук ишмердyyлyк
Маданий-массалык иш чаралар
Бүтүрүүчүлөр

 

КУРАМЫ

 БАКИРОВ
Исманалы Акунжанович


Эмгектик кызматы: Социалдык колледждин директору,
т.и.к.

 АБДУЛЛАЕВА 
Чолпонай Хабибуллаевна


Эмгектик кызматы: Социалдык колледждин «Табигый-техникалык жана педагогикалык» бөлүмүнүн башчысы, ф.м.и.к., доцент

Кыргыз Республикасынын Президентинин 31-март 1997-жылдагы «Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжинин Кыргыз-Өзбек университетине өзгөртүү» жөнүндө Указын ишке ашыруу жана университеттин кесиптик билим берүү структурасын жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 30-май 1997-жылдагы токтомунун негизинде Кыргыз-Өзбек индустриалдык колледжи түзүлгөн. Ошол жылдан баштап колледж университеттин  курамында такай мамлекеттик аттестациялардан өтүп, эл чарбасына керектүү адистерди даярдап келүүдө. 2007 жылдан  баштап колледж  өз алдынча структуралык түзүм болуп түзүлүп   ага  директор болуп т.и.к.,  доцент Бакиров И.А.  дайындалган.                                       

Бакиров И.А.    Кыргыз - Өзбек жогорку колледждеги  жумуш жолун 1995 жылы илимий кызматкерден баштаган. 1996 жылы «Жалпы техникалык сабактар» кафедрасынын башчысы  болуп ошол эле жылы кандидаттык диссертациясын коргогон. 1997-2005 жылдары университеттин инженердик-технологиялык факультетинин деканы, ал эми 2005-2007 жылдары университеттин билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы кызматтарда иштеген. 2007 жылдан азыркы мезгилге чийин социалдык колледждин директору. Ал университетте иштеген жылдары 30 дан ашуун илимий макалалар жана окуу-усулдук колдонмолорду жараткан, 3 ойлоп табуунун автору. Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы» белгисинин ээси.

Абдуллаева Чолпонай Хабибуллаевна 1998-1999жж. Кыргыз-Өзбек университетинин каржы - экономикалык факултетинин окутуучусу, 1999-2005-жж.  университеттин  энергетика информациялык системалар  факултетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары, информациялык системалар кафедрасынын ага окутуучусу, 2005-2007-жж. университеттин  компьютердик жана телекоммуникациялык технологиялар факултетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары, колдонмо эсептөө математикасы кафедрасынын  доцентинин милдетин аткаруучу. 2007-2010-жж.   университеттин  инженердик - технологиялык   факультетинин деканын окуу иштери боюнча орун басары, экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын   доценттин милдетин аткаруучу. 2010-2013ж.ж. университеттин социалдык колледжинин директорунун  окуу иштери боюнча орун басары.  2013-жылдан бери социалдык колледждин «табигый-техникалык жана педагогикалык» бөлүмүнүн башчысы.

Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы» белгисинин жана Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан областык деңгээлде «Мыкты окутуучу» сертификатынын ээси. 

Бүгүнкү күндө Физика-математика илимдеринин доктору, профессор Алымкулов К.А. жетекчилигинин алдында өзүнүн илимий  ишин коргоп, физика-математика илиминин кандидаты наамын алды.  20 дан ашуун илимий жана  окуу-методикалык эмгектердин автору болуп эсептелет. ШАМШИДИНОВ
Учкунбек Тухтамурадович


Эмгектик кызматы: Социалдык колледжинин «Экономика жана укук» бөлүмүнүн башчысы

 ЭРГЕШОВ
Идирис Эргешович


Эмгектик кызматы: Социалдык колледжинин Табигый-техникалык сабактар бирикмесинин башчысы

1997 жылы Фергана мамлекеттик университетин окууну артыкчылык диплому менен аяктап Кыргыз-Өзбек университетинин каржы-экономикалык факультетине окутуучу кызматына кабыл алынган. Факультетте окутуучулук иштер менен бирге  илимий иштерди кошо аткарып 2011 жылы экономика илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. 2013 жылдын сентябрынан университеттин социалдык колледжинин «экономика жана укук» бөлүмүнүн башчысы кызматында иштеп келүүдө. 10 дон ашык илимий макалалар жана 3 окуу-усулдук колдонмолордун автору. Араван районунун  Нур-Абад   айыл өкмөтүнүн депутаты.

1973-жылы Ош педогогикалык институтунун Биология факультетинин «Химия жана биология» адистиги боюнча билим алган.

1973-жылы лобарант, стажер изилдөөчү болуп иштеп, 1974-жылы «Граждандык коргонуу» кафедрасында окутуучу болуп иштеп, 1975-жылы улуу окутуучулугуна дайындалган.

1976-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин органикалык эмес химия кафедрасынан аспирантурасын сыртан окуу менен бүтүргөн.

1988-жылы 02.00.01-Органикалык эмес химия адистиги боюнча  кандидаттын диссертациясын жактаган.

1990-92 ж.ж.  «Химия» кафедрасында доценти.

1992-жылы (Ош МПИ) жогорку окуу жайына даярдоочу курстун  директору болуп 1994-жылга чейин иштеген.

1994-жылы Кыргыз-Өзбек Жогорку технологиялык коллеждинин окуу иштери боюнча проректор болуп дайындалган.

1997-жылдан 2005-жылга чейин Кыргыз-Өзбек университетинде  окуу иштер боюнча биринчи проректору болуп иштеген.

2005-жылдан 2009-жылга чейин сыртан окуу боюнча проректору болуп, ал эми 2010-2011-жылдары Кыргыз –Өзбек университетинин ректору болуп иштеген. Азыркы убакта Ош мамлекеттик социалдык университетинин Социалдык колледжинин Табигый-техникалык сабактар бирикмесинин башчысы болуп эмгектенип келет. ЖЭЭНБЕКОВА
Жийдегүл Акыевна


Эмгектик кызматы: Социалдык колледжинин «Жеңил өнөр-жай сабактары» бирикмесинин башчысы


 ШЕРАЛИЕВА
Асель Ибраимовна


Эмгектик кызматы: Социалдык колледждин «Экономикалык жана укуктук сабактар»  бирикмесинин башчысы


1976-1981 жылдары Украинанын Хмельницкий шаарындагы «Калкты турмуш-тиричилик жактан тейлөө институтунун»   инженердик-технологиялык факультетинин «Тигүү технологиясы» адистиги боюнча билим алып, тигүү өндүрүшүнүн инженер-технологу деген квалификацияга ээ болгон. 1981-1987 жылдары Ош шаарындагы  калкты турмуш-тиричилик жагынан тейлөө боюнча областтык  башкаруу ишканасында инженер-технолог болуп жумуш жолун баштаган, кийинчерээк шаардык турмуш-тиричилик комбинатында технолог, кийимдерди жана тиричилик буюмдарын тазалоо  ишканасында  цехтин жетекчиси болуп иштеген. 1987 жылдан Ош технологиялык техникумунан баштап  бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз-Өзбек университетинде үзүрлүү иштеп келе жатат. Учурда  университеттин социалдык колледжинин «Жеңил өнөр-жай сабактары» бирикмесинин башчысы. 10  окуу-усулдук колдонмо иштеп чыккан. «Кыргыз Республикасынын аскерлери үчүн формалык кийим иштеп чыгуу» жана «Тамекичилерге атайын кийим иштеп чыгуу» темаларында мамлекеттик илимий иштерди аткарууда активдүү катышкан.

1992-жылы ОшМУнун тарых факултетин аяктагандан кийин шаардык мектепте мугалим болуп эмгек жолун баштаган. 1996 жылдан баштап Кыргыз-Өзбек жогорку колледжинин «Гуманитардык сабактар» кафедрасынын окутуучусу. 2000 жылы университеттин аспирантура бөлүмүн аяктаган. 2002-2008 жылдары университеттин экономика жана укук боюнча адистерди кайра даярдоо факультетинде методист болуп эмгектенген. Өзүнүн билимин жана квалификациясын жогорулатуу максатында 2009 жылы Россия мамлекеттик социалдык университетинин Оштогу филиалынын юридика факультетин   аяктаган.  2008-2012 жылдары тарых-филология факультетинде ага окутуучу, ал эми 2012-жылдан баштап социалдык колледждин «Экономикалык жана укуктук сабактар»  бирикмесинин» башчысы. 7 илимий макаланын  жана 5 окуу-усулдук колдонмонун автору. Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы» белгисинин ээси. ЖУСУПОВА Даанагул Ымамидиновна


Эмгектик кызматы: Социалдык колледждин «Педагогикалык сабактар» бирикмесинин башчысы


 МАХМУДОВ
Анваржан  Хамитжанович


Эмгектик кызматы: Социалдык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесинин башчысы

1986-1991-жылдары Бишкек шаарындагы В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун «Чет тилдери» факультетин бүтүрүп  «Англис жана  немис тилдери окутуучусу» квалификациясына ээ болгон. Эмгек жолун 1991-1998 жылдары Ноокат районундагы «Кашкалдак»  орто мектебинде англис тили окутуучусу болуп эмгектенүүдөн баштаган. 1998-2003 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин «Чет тили» кафедрасынын англис тили окутуучусу, ага окутуучусу, кафедра башчысынын орун басары болуп, ал эми 2003-2012 жылдары кафедра башчысы, доцент. 2012 жыл 28 июньда Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык комиссиясынын чечими менен «Тил илими» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамы берилген. 2012 жылдан баштап социалдык колледждин «Педагогикалык сабактар» бирикмесинин башчысы. Басмадан «Англис тили» окуу китептери, окуу-усулдук колдонмолору, окуу-усулдук комплекси, бир нече илимий макалалары, жалпысынан 30 дан ашуун илимий эмгектери жарыкка чыккан. 

2005 жылы Кыргыз-Өзбек университетинин тарых-филология факультетинин «Тарых» адистигин артыкчылык диплому менен аяктап, «Жалпы тарых» кафедрасына окутуучу кызматына кабыл алынган. 2008-2010 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин индустриалдык

колледжинде тарбиялык иштери боюнча директордун орун басары кызматында иштеген. 2010 жылдын сентябрынан  университеттин социалдык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесинин башчысы кызматында иштеп келүүдө. 10 го жакын илимий макалалар жана 4 окуу-усулдук колдонмолордун автору. Араван районунун С.Юсупова атындагы айыл өкмөтүнүн депутаты. Билим берүүдөгү үзүрлүү эмгеги үчүн университеттик жана шаардык «Ардак грамоталар» менен сыйланган.