УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

������ ������������-�������������� ������������

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ
 
Факультеттин тарыхы
Илимий-изилдөө иштериТарбиялык жана маданий – массалык иштери
Өңдүрүштүк байланыштар
Кесиптик багыттарОкумуштуулар кеңешинин курамыСтруктурасы

 

ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ 

Инженердик - технологиялык факультетинде бүгүнкү күндө 3 илим изилдөө борборлорунда төмөнкү багыттарда илим изилдөө иштери алып барылат:

1. «Альтерэнерго» илимий - өндүрүштүк борбору. Бул илимий борбордун негизги илимий багыты - эл чарбасында адаттан тышкаркы калыбына келүүчү энергия булактарын (күн, шамал, биологиялык газ, майда агын сууларынын энергиясы) кеңири пайдалануунун маселелери.

Илимий борбордун директору жана жалпы илимий жетекчиси т.и.д., профессор, КР ИА академиги Исманжанов Анваржан Исманжанович.
2. «Табигый таш» илим изилдөө борбору. Бул илим изилдөө борборунун негизги илимий багыты – жаратылыш таштарын курулуш иштеринде иштетүүнүн технолгияларын жана түзүлүштөрүн иштеп чыгуу маселелери. Илимий борбордун директору т.и.д., профессор Мамасаидов Мухаммеджан Ташалиевич

3. «Формалуу кийимдер» илим изилдөө борбору. Бул илим изилдөө борборунун негизги илимий багыты – атайын багыттар үчүн (аскердик, мектеп ж.б.) кесиптик формалардын үлгүлөрүн иштеп чыгуу, алардын пайдаланылуу касиеттерин изилдөө жана өндүрүштө пайдалануусун юштуруу. Илимий борбордун директору т.и.к., Исаханова Р. Т.

Студенттерди келечекте илим изилдөө иштерин алып барууга багытталган аракеттер кафедраларда уюштурулган студенттик конструктордук бюролорунун (СКБ) иш пландарында камтылган. Бул багытта «Энергетика жана транспорт» кафедрасында «Автомобилист», «Гелиос», «Жаш электриктер», «Компьютердик жана маалыматтык технологиялар» кафедрасында «Программист»,  “Компьютердик графика” «Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоонун технологиясы» кафедрасында “Жаш дизайнер”, “Сүрөткер”, “Саркечте”, “Жаш конструктор”, «Грация» СКБлору иштешет. СКБлордун иштеринин жыйынтыктары жыл сайын белгиленүүчү кесиптик күндөргө арналган иш-чаралардын алкагында, көргөзмөлөр, илимий билдирүүлөр көрүнүшүндө каралат.

2014-жылдын жыйынтыгы боюнча 2015-жылдын январь айында өткөрүлгөн XIII –Илимий сессиянын жыйынтыгы менен Инженердик – технологиялык факультети «Эң мыкты факультет» наамын алды.