УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Энергетика жана транспорт

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ


ЭНЕРГЕТИКА ЖАНА ТРАНСПОРТ

Кафедранын тарыхы
Окуу усулдук иштериИлимий изилдөө иштери
Маданий массалык иш-чаралар
Кафедранын бүтүрүүчүлөрү

КУРАМЫ

 СУЛТАНОВ Сайит
Кожонович


000000000000000000000000000000

 ИСМАНЖАНОВ Анваржан 
Исманжанович


Кафедранын профессору,
т.и.д. КР ИА академиги

Мен, Султанов Сайит Кожонович, 1965-жылдын 30-октябрында Ош областынын Ноокат районундагы Кыргы-Ата айылында Колхозчунун үй-бүлөөсүндө туулгамын.
1981-жылы Кыргыз-Ата айылындагы Карл Маркс атындагы орто мектептин 8-классын бүтүргөм.
1981-жылдан 1985-жылга чейин Фрунзедеги автомобилного-дорожного техникумунда окудум.
1985-1987-жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөм. 
1987-1988-жылдары Украина айылчарба академиясынын даярдоо бөлүмүнүнүн кызматкери.
1988-1993-жылдары Украина Мамлекеттик агрардык университетинде студент.
1994-жылы Оштогу жогорку технологиялык коллежинин “НГиЧ” кафедрасында эмгек жолун баштагам.
1995-1996-жылдары “Гколиотехнология”  ЮРО НАН КР жаңы технология Институнун  лабораториясында инженер жана жаш илимий кызматкер.
1996-1999-жылдары Ош технологиялык институнун (ОшТУ) “Автомобильного транспорт” кафедрамынын окутуучусу. 1999-2003-жылдары Ош технологиялык институнун (ОшТУ) “Автомобильного транспорт” кафедрамынын ага окутуучусу. 2000-2001-жылдары  ОшТУнун  “Транспорт жана сервис технология ” факультетинин окуу бөлүмү боюнча   зам. декан.
2003-2005-жылдары Кыргыз-Өзбек университетиндеги “Возобновляемая и тепловоя энергетика” кафедрасынын ага окутуучусу.
2004-жылы  Кыргыз-Өзбек университетинде  «Разработка и исследование солнечных водонагревательных установок из альтернативных материалов» -деген темада  05.14.08 – “Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии” адистиги боюнча кандидаттык диссертициямды  жактадым.
2005-жылы сетябрда убактылуу, 2006-жылдын сентябрында Окумуштуулар кеңешинин тандоосу менен Энергетика жана Транспорт факультетинин “Автомобильный транспорт жана Кыймыл коопсуздугу”  кафедрасынын  башчысы болуп дайындалдым.
Азыркы убакта Инженердик технологиялык факультетинин Энергетика жана Транспорт кафедрасын жетектейм.
56 илимий эмгек жарыяланган:  32 илимий статья, 4 ойлоп табуу патент, №5930), 24  окуу-методикалык колдонмо жарыкка чыккан.

Бүтүргөн жылы – Ош мамлекеттик педагогикалык институту (1968 ж, Ош шаары.)

Диссертация жактаган техника илимдеринин доктору (1998- ж, Ташкент шаары.)

Илимий багыты Салтуу эмес жана калыбына келүүчү  энергиянын булактары

Илим изилдөө  жана окуу-усулдук иштери -  280 ден ашуун  илимий макала жана окуу-усулдук эмгектери, 40 дан ашуун ойлоп табуу патенттери бар. АБДЫРАХМАН уулу
Кутманаалы


000000000000000000000000000000

 РАСАХОДЖАЕВ Бахрам
СабировичМен, Абдырахман уулу Кутманаалы, 1974-жылы 1-февральда Аксы ройонунда туулгам. 1991-жылы Жалалабат областындагы Аксы районуна караштуу Т.Тыныбеков атындагы орто мектебтти бүтүрүп, ушул эле жылы Ош Мамлекеттик университетинин Физика-математика факультетиндеги “Физика адистигине тапшыгам”.

Жогорку окуу жайды аяктап Ош Технологиялык университетиндеги “Физика” кафедрасына лаборанттык кызматка кабыл алынып,  1997-2000-жылдары ушул кафедрада окутуучу болуп эмгектендим.

2000-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин «Возобновляемой и тепловой энергетики» кафедрасына которулуп ага окутуучу жана кафедра башчысынын орун басары кызматында иштедим.

1998-2001-Ош Технологиялык университетинин “05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии” адистигине аспирантурага тапшаргам.

2004-жылы Кыргыз-Өзбек университетине караштуу диссертациялык кеңеште “05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии” адистигинен «Разработка высокоэффективных технологий и установок солнечной сушки и исследование их эксплуатационных характеристик»-деген темада кандидаттык диссертациямды коргогом.

2005-жылдын сентябрынан баштап  К-УУнун ректорунун буйругунун негизинде  Энергетика жана Транспорт факультетиндеги “Энергетики и альтернативных энерготехнологий” кафедрасына кафедра башчы болуп дайындалдым.

2008- 2014-жылдары Инженердик-Технологиялык факультетинин деканы кызматын аркаладым.

Илим изилдөө ишимин жыйынтыгында 21 илимий макала 6 ойлоп табуу патент жараткам.

Автордук чыгармачылыгымда «Энергетики и альтернативных энерготехнологий» кафедрасынын профилинде 6 окуу методикалык колдонмо даярдадым.

Азырку учурда Ош шаарында вице мерлик кызматтамын.

Мен,  Расаходжаев Бахрам Сабирович, 1973-жылы 12-июлда Ош шаарында жумушчунун үй бүлөөсүңдө туулгамын.

1980-жылы Ош облусундагы №13 мектепке биринчи класска барып, 1990-жылы жогорудагы мектепти аяктагам.

1990-жылы Ташкент Мамлекеттик Техникалык университетинин   «Физические методы и приборы интроскопии»  адистигине  тапшырып ,1995-жылы аяктагам. Жогорку окууну аяктап  Кыргыз-Өзбек университетинин  “Физика жана Химиялык технология”  кафедрасында эмгек жолумду баштагам.

2005-жылы “Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии”-адистиги боюнча аспирантура бөлүмүнө тапшырдым.

2011-жылы «Разработка солнечных водонагревательных установок  на основе грунтовых солнечных водонагревательных коллекторов и исследование их эксплуатационных характеристик»-деген, темада кандитаттык дицертациямды коргогом (жактагам).

Азыркы учурда  Кыргыз республикасына караштуу жаратылыш ресурстары  илимдер  Академиясынын энергия булактарын кайра иштетүү лабораториясында иштейм.


 САТКУЛОВ Таалай
Тагаевич


000000000000000000000000000000

 ГАИПОВ Адахамжон
АлимжановичМен, Саткулов Таалай Тагаевич, 1969-жылдан 10-сентябрында Ош областынын Карасуу районуна караштуу Кызыл-Сай айылында Колхозчунун үй-бүлөөсүндө туулгамын. 

1986- Ош областынын Карасуу районуна караштуу Болшевик айылындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебин бүтүргөм.

1986-1987-жылдары Карасуу районундагы №59 СПТУда окугам.

1987- жылы Ош педогикалык институнун “Жалпы техникалык сабактар” адистигине тапшыргам.

1987-1989-жылдары Эстония мамлекетинде советтик армиянын катарында кызмат өтөгөм.

Советтик армияда кызмат өтөгөндөн  соң 1989-1993-жылдары Оштогу жогорку Технологиялык коллеждин студенти. 1993-жылы Ош Мамлекеттик университетинде “Физика” кафедрасында эмгек жолумду лаборанттык кызматтан баштагам.

1996-1998-жылдары ЮРО НАН КР жаң технологиялар институнун “Гелиотехнология”  лабораториясында инженер жана жаш илимий кызматкер.

1999-200-жылдары Кыргыз-Өзбек үниверситетинин «Возобновляемая и тепловая энергетика» кафедрасында окутуучу.

2005-2013-жылдары ОшМСУнун (Кыргыз-Өзбек  университетинин) «Энергетики и альтернативных энерготехнологий» кафедрасында ага окутуучу.

2013-жылы «Разработка и исследование солнечных водонагревательных установок на основе трубчатых коллекторов» деген, темада “05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии” адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинде кандидаттык дицертациямды жактагам.

2013-жылдан сентярынан баштап азыркы мезгилге чейин Инженердик-Технологиялык факультетинин Энергетика жана Транспорт кафедрасында ж.ч. доценти болуп эмгектенип жатам.

20 илимий-мтодикалык иш, 1 Солнечные водонагревательные установки боюнча ойлоп табуу, 2-окуу-методикалык колдонмо жараткам.

Мен,  Гаипов Адахамжон Алимжанович, 1964-жылдын 19- майында Ош шаарынын Калинин массивинде жумушчунун үй-бүлөөсүндө туулгам.

1971-жылдан 1981-жылдар аралыгында  Ош шаарындагы №23 И.В. Панфилов орто мектебинде окудум.

1981- 1986-жылдарда М.Улугбек атындагы  Фергана Мамлекеттик пединституттун  “общетехнические дисциплины с дополнительной специальностью физика”адистигин бүтүргөм.

1986- 1990-жылдарда Карасуу районунун Фурунзе колхозундагы Х.Алимжан атындагы орто мектепте мугалим болуп иштедим.

1990-1995-жылдар аралыгында Карасуу районундагы Буамана атындагы орто мектепте директорден орунбасары болуп иштедим.

1995-2001-жылдары аралыгында  Ош шаарындагы №23 И.В. Панфилов орто мектебинде  физика мугалими жана ошол жылдары  шойлоо компаниясына  активдүү катышып, компанияда төраганын оруннбасары  болуп иштегем.

1998-2001-жылдары “Жаштык” лагерин директор болуп иштегем.

2001-жылдан баштап,  азыркы убакта ОшМамлекеттик Социалдык университетинде  (К-УУ) ага окутуучу болуп эмгектенип жатам.


 ДИЛИШАТОВ Өскөнбай
Ураимович


000000000000000000000000000000

 ЖОРОБЕКОВ Бектур
МамасабировичТуулган жери:  Баткен  облусу,Баткен району,Кара-Бак айылы .

Туулган жылы, күнү, айы:  1977-жыл 21-февраль.

Билими: Жогорку. Ош Технологиялык университети. (1996-2001).

Кесиби:  Инженер-энергетик.

Иштеген жери: Ош Мамлекеттик Социалдык университети(2001-2015).

Эмгек стажы:   12 жыл (Педогогикалык).

Категориясы:   Ага окутуучу (13-разряд).

Ээлеген кызматы: Декандын маданий массалык жана тарбия иштери боюнча    орун басары (2004-2012). Ага окутуучу.

Кошумча билими: Кыргыз–Өзбек Университетинин Аспирантурасы.(2008-2011)

Кошумча адистиги: Ош курулуш техникуму(1992-1996).Техник куруучу-технолог, Ош Мамлекеттик  Социалдык универиситети (2011-2014) Юриспруденция.

Алган сыйлыктары, наамдары: Университеттин, Ош шаардык мериясынын жана Ош облустук администрациясынын ардак грамоталары. 
Ташкент шаарында(2008-ж) жана Кытай-Элдик Республикасынын
Эл аралык семинарлардагы сертификаттары.(2014-ж),
Билим берүүнүн отличниги төш белгиси (2012-ж).

Илимдеги  темасы:   «Күндүн жардамы менен суу ысытуучу түзүлүштүн жаңы түрүн иштеп чыгуу». 

Илимдеги жетишкендиги: 11 илимий макала жана ойлоп табуу патенти(2012). 4 окуу усулдук китепчеси.

Тил билүү деңгээли: кыргыз тили жана орус тили.

Өзгөчө сапаттары:  тактык, чынчылдык, адамгерчиликтүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк.

Мен, Жоробеков Бектур Мамасабирович 1977-жылы 29-июль күнү Бишкек шаарында кызматчынын үй бүлөөсүндө туулгамын.

1994-жылы Ош областынын Өзгөн районунун Ничке-Сай айылындагы №31  “Совет” атындагы орто мектебин бүтүрдүм.

1999-жылы Ош Технологиялык университетинин транспорттук ташууну уюштуруу жана башкаруу адистигин аяктадым. Ошол эле жылы Ош Мамлекеттик Социалдык университетинин (К-УУ) күндүзгү аспирантура бөлүмүнө тапшырып  2002-жылы бүтүрдүм. 2001-жылдан баштап Ош Мамлекеттик Социалдык  университетинде (К-УУ) “Табигый таш” илим изилдөө борборунда илимий кызматкер болуп иштедим. 2003-жылы Колдонмо механика кафедрасында лаборатория жетекчиси болуп иштедим.

2004-жылы “Автоунаа транспорт жана кыймыл коопсуздугу” кафедрасында окутуучу болуп иштедим.

2012-жылы Тоо машинасы 05.05.06. адистиги боюнча кандидаттык диссертациялык ишти жактадым.

Азыркы учурда Ош Мамлекеттик Социалдык университетинин “Энергетика жана Транспорт” кафедрасынын ж.ч. доценти болуп иштөөдөмүн. 


 ХАМДАМОВ  Бахтияр
Мамасидикович


000000000000000000000000000000

 ХУДАЙБЕРДИЕВ Ахатжон
ХажирасуловичМен, Хамдамов  Бахтияр  Мамасидикович  Ош облусунун  Карасуу  районуна караштуу  Кызылкыштак   айылында  туулгамын.

1985-жылы Ош шаарындагы ВЛКСМ атындагы №20 орто мектепти бүтүп, 1986-жыл менен 1988-жылдын аралыгында  аскерде куралдуу   күчтөрдүн катарында кызмат кылгам. Ошол эле жылы Томский институндагы Радиоэлектроника жана автоматташтырылган системаны башкаруу  тармагына тапшыргам.

1993-жылы  институттагы “Инженер-реконструктор-технолог” адистигин бүтүргөм. 1993-жылдын октябр айында Ош облусуна караштуу “Кыргазтелекомго” инженер-электронщик болуп  киргем. 2006-жылы “Кыргызтелекомдо” жогорку категориядагы инженер кызматын аркаладым. Ошол эле 2006-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин “Телекомунукациялык технологиялар” кафедрасында  лаборатория башчысы болуп кабыл алындым.

2006-жылдын  “Телекомунукациялык технологиялар” кафедрасында  Кафедра башчысынын орун басары болуп которулдум.

2007-жылы КРнын билим “берүүнүн  отличниги” менен сыйландым.

2011-жылы Ташкент шаарында «Повышение точности измерительных систем с оптоэлектронными преобразователями на основе полых световодов для систем контроля и управления» - деген, темада  05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» адистиги боюнча кандитаттык диссертациямды жактадым. Азыркы учурда Энергетика жана Транспорт кафедрасында ж.к. доценти болуп иштейм.

Мен, Худайбердиев Ахатжон Хажирасулович, 1978 жылы 29-апрель айында, Ош областынын Өзгөн шаарында туулганмын.

Өзгөн шаарынын “Октябрьдын 50-жылдыгы ” орто мектебин 1995 жылы аяктаганмын.

Ошол эле жылы Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык  колледжинин инженердик-технологиялар факультетине окууга тапшырганмын. Ал эми 2000 жылы, Кыргыз-Өзбек университетинын “Технология хранения и переработки растениеводческих продукций”  адистигин аяктадым.

Илим излдөө иштерим студент кезде эле баштагам,  дипломдук долбордү илим изилдөө мүнөзүндө бөлгөн.

Университете окууну аяктаган соң, 2000 жылы Кырыгз-Өзбек университетинин, инженердик-технологиялар факультетинин “Тамак аштардын жимико-технологиясы” кафедрасына окутуучу кызматына кабыл алнганмын.

Кырыгз-Өзбек университетинин аспирантурасына 2005 жылы окууго тапшырганмын.

Ал эми,2009 жылы “Машина жана механизмдер теориясы” адистиги боюнча аспрантурада окууну аяктадым.

2009-2012 жылдары Кырыгз-Өзбек университетинин Инженердик-технологиялар факультетинин “Кыймыл коопсуздугун уюштуруу” адстиги  боюнча экинчи жогорку билим алганмын.

Азыркы маалда Ош мамлекеттик соцальдык университетини инженердик-технологиялар факультитинин “Энергетика жана транспотр” кафедрасында ага окутуучу кызматында иштап жатам. Билим беруу багытына иштеп жатып, инженердик адистиктердин окуу базасын түптөө иштерине катышканмын, 7 илмий макала жана бир өйлөп табуунун, инженердик адистиктер учун 8 усулдук колдонмолрун авторумун.


 ТАШМАТОВА Зарина 
Аматбековна


000000000000000000000000000000

 ТОКОНОВА Тамара
СулаймановнаМен, Ташматова Зарина  Аматбековна, 1980 жылы 26 сентябрда, Джалалабад областына караштуу Майлуусуу шаарында төрөлгөм .

1998 жылы Базаркоргон районуна караштуу Ооган-талаа айылында     С. Далбаев  атындагы орто мектепти аяктагам. 1998 жылы Ош Технологиялык Университетин, Эколого-Геологиялык факультетине тапшыргам. 2003 жылы жогору аталган факультетти аяктап, Ош Технологиялык  университеттин, инженер-эколог  адистигинин эколог-экономист специализациясын деген квалификациясын алгам.

Илимий  изилдөө иштеримди мен студент мезгилимде   5 курста,   дипломдук проекти илимий багыты менен баштагам. Жогорку окуу жайын аяктагандан кийин Кыргыз-Өзбек университетинде  окутуучу болуп эмгектене        баштадым.

Кыргыз-Өзбек университеинде  2005 жылдан баштап азыркы күнгө чейин «Геоэкология» адистигинен изилдөөнүчүмүн.

Азыркы мезгилде Ош Мамлекеттик Социалдык университетинде, Инженердик-технологиялык  факультеттинде «Энергетика жана транспорт» кафедрасында ага окутуучу болуп эмгектенем. Билим чөйрөсүндө иштеп жатып, «Айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу» илимий конференцияларга катышып илимий адистигинен 4  илимий эмгектин жана 4 методикалык көрсөтмөлөрдү  кафедранын профилине ылайык чыгаргам.

Мен, Токонова Тамара Сулаймановна  1983-жылы 2-январда Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Кызыл-Дыйкан айылында туулган. Өзгөн районундагы №1 Ж.Абдрасулов атындагы орто мектебин 2000-жылы аяктап, ушул эле жылы Ош Мамлекеттик университетинин Компьютердик - технологиялар факультетинин «автоматаштырылган тизимдеринин эсептөө техникасынын программалык жабдылышы» адистигине тапшырган.

2005-жылы Ош Мамлекеттик университетинин «инженер-программист» квалификациясы ыйгарылган. 2006-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин «Энергетика жана альтернативдик энерготехнологиялар» кафедрасында лаборанттык жана окутуучулук  кызматтан эмгек жолун баштаган. 

Профессор Исманжанов А.И. жетекчилигинде 05.14.08- «калыбына келүүчү энергиянын негизинде энерготүзүлүшү» багытында илим изилдөө иштери менен алектенүүдө.

Илим изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча 2 методикалык колдонмо жана 4 илимий макала иштелип чыккан. 2011-2014жж 05.14.08- «калыбына келүүчү энергиянын негизинде энерготүзүлүшү» адистиги боюнча аспирантураны аяктаган.

Окуу жылынын башталышында энергетикалык багыттагы «ЭС» и  «НВИЭ» адистиктерине «Электр менен камсыздоодо ЭЭМди колдонуу», «Энергетикадагы математикалык маселелер» жана «Компьютердик графика» сабактары боюнча жумушчу программаларын иштеп чыккан.


 НУРМАТОВ Алмазбек
Сайдилдаевич


000000000000000000000000000000

 ХУСАНОВ Мавлонбек
ОлимжоновичМен, Нурматов Алмазбек Сайдилдаевич 1986 жылы 24-апрелде Каракулжа районуна караштуу Тоготой  айылында туулгам.

1993-жылы Каракулжа районундагы М. Байымбетов  атындагы орто мектебинин 1-классыны кабыл алындым.

2004-жылы Каракулжа районуна караштуу М.Байымбетов атындагы орто мектебин аяктадым.

2004-жылы Кыргыз-Өзбек Университетин Энергетика жана Транспорт факультетине окууга тапшырдым. 2009-жылы Инженердик-Технологиялык факультетин «Кыймыл коопсуздугун уюштуруу» адистигин аяктадым.

Университетте окууну аяктагандан кийин, 2009- жылы Ош мамлекеттик социальдык университетин, Инженердик-Технологиялык факультетин «Автомобильдик транспорт жана кыймыл коопсуздугу» кафедрасына лаборатория башчысы кызматыны ишке кабыл алындым.

2013-жылдын февралынан октябрга чейин ОшМСУдагы Инженердик-технологиялык факультетинин тарбия иштери боюнча декандын орун басары. 2013-2014-жылдардын ноябрдан апрелге чейин декандын окуу иштери боюнча орун басары.

Азыркы учурда Ош Мамлекеттик Социалдык университетини Инженердик-технологиялык факультетинин “Энергетика жана транспотр” кафедрасында окутуучу кызматында иштеп жатам. 

Мен Хусанов Мавлонбек Олимжонович 1991 жылы 5-июньда Кара-Суу районуна караштуу Шарк айылында туулгам.

1996-жылы Кара-Суу районундагы А.А. Ибн Сино атындагы орто мектебинин 1-классыны кабыл алындым.

2007-жылы Кара-Суу районуна караштуу Луначарский орто мектебин аяктадым.

2007-жылы Кыргыз-Өзбек Университетин Энергетика жана Транспорт факультетине окууга тапшырдым.2012-жылы Инженердик-Технологиялык факультетин «Кыймыл коопсуздугун уюштуруу» адистигин аяктадым.

Университетте окууну аяктагандан кийин, 2012 жылы Ош мамлекеттик социальдык университетин, Инженердик-Технологиялык факультетин «Автомобильдик транспорт жана кыймыл коопсуздугу» кафедрасына лаборатория башчысы кызматыны ишке кабыл алындым.

Азыркы учурда Ош мамлекеттик соцальдык университетини инженердик-технологиялык факультетинин “Энергетика жана транспотр” кафедрасында окутуучу кызматында иштеп жатам. Билим берүү багытына иштеп жатып, инженердик адистиктердин окуу базасын түптөө иштерине катышканмын жана 3 усулдук колдонмолодун авторумун.


 ТОЛУБАЙ уулу
Жанарбек


000000000000000000000000000000
Мен, Толубай уулу Жанарбек  1992-жылы Ош облусуна караштуу Алай районунун Каблан-көл айылында төрөлгөм.    Жети жашка чейин ата-энемдин колунда тарбия   алгам.   Ал эми 1999-жылы ошол эле айылдагы Эшкул  Мырзаев  орто мектебине  кабыл алынгам.  Эшкул Мырзаев орто мектебин 2010-жылы ийгиликтүү  бүтүрдүм,  ошол эле жылы Ош Мамлекеттик Социялдык университетинин Инженердик технологиялык факультетинин “Жол коопсуздугун уюуштуруу” адистигин  2015-жылы бутуруп, ошол эле университеттин Инженердик-технологиялык факультетинин Энергетка жана транспорт  кафедрасына лаборант кызматына алыындым.  Азыркы учура иштеп жатам.