УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

КЕСИПТИК ЛИЦЕЙИ

КЕСИПТИК ЛИЦЕЙИ


Кесиптик лицейдин тарыхы

1936-жылы республикабыз квалификациялуу жаш жумушчу кадрларга муктаж болгон. Ошол мезгилде Ош шаарында биринчи жолу ири өндүрүштүк  ишкана жибек токуучу фабрика ачылып  ушул фабрикага иштөө үчүн кадрларды даярдоочу фабрика-заводдук мектеп ишин баштайт. Ошентип биринчи жолу кыргыз-өзбек улутундагы кыздар токуучу станокту таанып орун алып иштешет. Алгач 30 гана окуучу окуса да, бул өзүнчө эле жеңиш болгон. Алгачкы окуу жайдын директору болуп Г.И. Прошин дайындалат. 1941-жыл биздин элибиз, мекенибиз үчүн эң оор мезгил болгондуктан көптөгөн завод, фабрикалар өлкөнүн түпкүрүнө көчүрүлүп, эл фронт үчүн күчтүү продукцияны чыгаруусу керек болгон. Ушундай кыйын мезгилде ФЗОнун окуучулары жеңиш үчүн фронтко керектүү парашют үчүн жибек жиптерин даярдап беришип өз салымдарын кошушкан.

1943-1945-жылдары окуу жайды Г.В. Яковленко жетектеген.

1960-жылы №14 ФЗОнун базасына РУ №11 (ремесленное училище) 2 жылдык пила түрүүчүлөрдү даярдоочу окуу жайы уюшулган.

1962-жылы РУ №11 кесиптик-техникалык окуу жайы деп аталат.

1963-жылы окуучулардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу  320 орундуу жаңы окуу имараты  ишке берилген.

1964-жылы Кыргыз ССРнин Турмуш-тиричилик жактан тейлөө министрлиги тарабынан жаңы 2 кабаттуу окуу-өндүрүштүк окуу имараты  ишке берилген.

1970-жылдан баштап ГПТУ №11 Ош жана Жалал-Абад шаарындагы тигүү фабрикаларына керектүү кадрларды даярдай баштайт.

Кыргыз ССРнин кесиптик билим берүү боюнча мамлекеттик комитетинин №178-буйругунун негизинде №11 ГПТУ 3 жылдык окуу мөөнөтү менен окутулуучу кесиптик-техникалык училищага (ГПТУ №11) айландырылган.

1984-жылы ПТУ №11 СПТУ №11 болуп аталган. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 30-майындагы №5 токтому менен Кыргыз-Өзбек университетинин курамына кирип, Кыргыз-Өзбек кесиптик лицейи болуп (КУПЛ)  өзгөртүлгөн.

Окуу жайдын тарыхында анын базасын чыңдоодо жана окуу тарбиялык иштерин жакшыртууда төмөнкү жетекчилер өз салымдарын кошушкан:

1. 1936-1943-жж. Прошин Г.М.
2. 1943-1945-жж. Яковленко Г.В.
3. 1945-1948-жж. Селезнева К.А.
4. 1948-1955-жж. Г.Н. Кожухарь
5. 1955-1965-жж. Волкова Надежда Демидовна
6. 1965-1975-жж.Кожухарь Григорий Никитич
7. 1975-1982-жж. Гирич Иван Кузьмич
8. 1982-1998-жж.  Насыров Сталкин Насырович

1986-жылы окуу жайдын 50 жылдыгы, 1996-жылы 60 жылдыгы, 2006-жылы 70 жылдык маарекелери белгиленип өткөрүлдү. Ушул жылдардын аралыгында бүтүрүүчүлөрдүн ичинен Сунчалиева Алия Абдуллаевна “Социалисттик эмгектин баатыры”, Осмонбаева Мастура шаардык советтин депутаты жана бир канчалары мамлекеттин ар кандай сыйлыктарынын ээлери болушкан.  

Ал эми Насыров Сталкин Насырович КТОЖ №11 ди жетектеген учурда эмгеги бааланып, «Кесип берүү министрлигинин эмгек сиңирген ишмери» деген ардактуу наамга арзыган. Эмгектин мындай алдыңкылары эмгек жамаатынын ичинде ондоп саналат.

Кесиптик лицей 2006-жылы 70 жылдык маарекесин жакшы жетишкендиктер менен белгилеген. 70 жылдык тарыхында 15 миңден ашуун жаштарды тарбиялап, адистиги боюнча квалификация ыйгарылган. Бүтүрүүчүлөр турмушта  өз ордуларын таап, сүйүктүү кесиптин ээлери болуп эмгектенишүүдө.

 

Кесиптик лицей азыркы күндө

Кесиптик лицейди  1998-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы», «Кесиптик билим берүүнүн мыктысы», Жогорку Кеңештин «Ардак грамотасынын» ээси, университеттин “Эмгек синирген ишмери” Тиллебаев Карим Маматович жетектеп келүүдө.

 

Кыргыз-Өзбек кесиптик-лицейи төмөнкү кесиптерге адистерди даярдоодо:

1. «Тигүүчү» - окуу мөөнөтү 1 жыл (11 класстын көлөмүндө, келишимдик негизде -3500с)
2. «Чачтарач»,, окуу мөөнөтү 1 жыл (11 класстын көлөмүндө, келишимдик негизде-5000с)
3. “Бычмачы” боюнча окуу мөөнөтү 3 жыл (9 класстын көлөмүндө, келишимдик негизде 3500с)
4. «Турмуштагы татаал тетиктерди оңдоочулар», окуу мөөнөтү 1 жыл (11 класстын көлөмүндө, келишимдик негизде -3500с)

Кесиптик лицейде бардыгы болуп азыркы учурда 21 мугалим жана окуу өндүрүштүк устаттары окуу-маданий, тарбиялык иштери боюнча иш алып барышат.

Булардын ичинен:

  • 18 мугалим жогорку билимдүү
  • 3 орто кесиптик билимдүү

Башкача айтканда лицейдин окутуучулар курамынын 86 пайызы жогорку билимдүү, 14 пайызы орто кесиптик билимдүү болуп эсептелинет.

КӨКЛда окуу жылынын башында директор тарабынан бекитилген тарбиялык иштердин планы боюнча иш алып барылат. Ушул план боюнча лицейдин мугалимдери жана окуучулары университетте, шаарда өткөрүлгөн иш - чараларга активдүү катышып келишет. Лицейде салтка айланып калган ар кандай маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат. Мисалы: «Мугалимдер күнү», «Кыргыз тилинин жумалыгы», «Жылдын модели», «Нооруз», « Жеңиш күнү» жана башкалар. Тайпалар арасында «Брейнг-ринг» акыл-таймаш сынагы уюшулуп келет. Бул иш-чаралар окуучулардын билимин, руханий байлыгын тереңдетүү, маданияттуулугун жана ой жүгүртүү деңгээлин  байытуу менен дүйнө таануусун кеңейтет.

Кесиптик лицейдин мугалимдери жана окуу өндүрүштүк устаттары билим берүү менен гана чектелип калышпастан, сабактан тышкары ар түрдүү ийримдерди жетектеп келишет.

1. “Сайма саюу, курак тигүү” -   Сасыкбаева Э.
2. “Бисер токуу” - Эргешова Т.
3. “Улуттук буюмдарды жасоо”  -  Арзыбаева М.
4. “Жаш модельер”     -    Эргешов Д.
5. “Жаш маникеншица”  -  Токторбаева А. мугалимдер жетектейт.

Ийримдерден сырткары лицейде кыска аралык “Чачтарач”.”Тигүүчү”,”Слесарь-электрик” курстары  келишимдик негизде окутулат.  Окуунун аягында сертификат берилет.

    Лицейдин материалдык-техникалык базасы учурдун талабына жооп берет. Мында 8 тигүү  өнөрканасы, 7 окуу каанасы, аялдар жана эркектер чач тарач салону, ашкана, китепкана бар. Тигүү өнөрканалары жаңы заманбап,  атайын жана универсалдык тигүү жабдуулары , компьютерлер, аудио-видео техникалары менен жабдылган.

  Жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодо лицейде кесип берүүнүн мыктылары: Тиллебаев К.М., Апиева М., Сасыкбаева З., Турдубаева Г. окуучуларга билим, тарбия берүүнүн үстүндө үзүрлүү эмгектенишүүдө. Ар жылы университеттин күнүнө карата өткөрүлгөн жылдын жыйынтыгы боюнча жетишкен ийгиликтери үчүн бир топ мугалимдер жана окуу өндүрүшүнүн устаттары алдыңкы сыйлыктардын ээси болуп келишүүдө. Матякубов А.Ж., Эргешов Д., Арзыбаева М., Сасыкбаева Э. “Жылдын алдыңкы устаты” номинациясы, университетте өткөрүлгөн 2014-2015 –жылдын жыйынтыгы боюнча лицейдин директору Тиллебаев К.М. ”Университеттин эмгек сиңирген ишмери”, Сасыкбаева З. “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси менен, Эргешов Д. “Билим берүү жана илим министрлигинин  Ардак грамотасы ”, Азыров И. “университеттин Ардак грамотасы” менен сыйланышты. Мындан башка мугалим-мастерлер областтык администрациянын, мэриянын, университеттин, профсоюз уюмунун Ардак Грамоталары менен сыйланып келишүүдө. Адистерди даярдоодо жаш мугалимдер да  университетте, шаарда  жана лицейде өткөрүүлүчү ар кандай  иш-чараларга активдүү катышып келишүүдө. Мындан сырткары “Брейн-Ринг” акыл сынагы, “Кана эмесе кыздар ай”, “Таланттуу кол өнөрчү” сынактарын жана көрсөтмөлүү кызыктуу  ачык сабактарды өтүшүүдө.

Жалпы жамаат мындан ары да  талыкпай эмгектенүү менен чоң-чоң ийгиликтерди жаратуу менен жогорку квалификациялуу адистерди даярдай беришмекчи.