УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Тарых-филология факультети

ТАРЫХ-ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ


Тарых жана философия
Кыргыз филологиясыАнглис филологиясыОрус филологиясы


Факультеттин тарыхы
Окуу-усулдук жана илимий-изилдөө ишмердүүлүгүАдис чыгаруучу жана тейлөөчү кафедралар

Тарых-филология факультетинин маданий-массалык иштери

Факультеттин бүтүрүүчүлөрү