УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Юридика-бажы факультети

ЮРИДИКА-БАЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Жеке укуктар
Мамлекеттик укуктук сабактар
 
Факультеттин тарыхы
Илимий-изилдөө иштериСтруктурасы
Окуу-усулдук иштер
Тарбиялык  жана коомдук иштер

 

КУРАМЫ


 КӨКӨЕВА
Алмагүл Мухтарбековна


Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин деканы

ю.и.к., доцент.

 ТОЛЬБАЕВ
Бактияр Лат
иханович


Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин «Мамлекеттик укуктук сабактар» кафедрасынын башчысы

ю.и.к., доцент.

Туулган жылы:  26.09.1979ж.

Улуту:
  Кыргыз


Үй - бүлөлүк абалы:
  Үй-бүлөлүү,

1 кыздын жана 3 уулдун энеси

Билими:
 Жогорку.

1996-1998 – 2003жж. Кыргыз-Өзбек Университети, Юридика-бажы факультети. 
Адистиги: юриспруденция. 
Квалификациясы: юрист.

Эмгек жолу: 
2003 – 2006- Кыргыз-Өзбек Университетинин, юридика-бажы факультетинин, «Жарандык-укуктук сабактар»  кафедрасынын окутуучусу; 
2006-2010- Кыргыз-Өзбек Университетинин юридика-бажы факультетинин, «Юриспруденция жана бажы иши»  кафедрасынын ага окутуучусу,
2010-жылдын 17-ноябрынан баштап, азыркы учурда, Кыргыз-Өзбек Университетинин  юридика-бажы       факультетинин  деканы 

Жалпы эмгек стажы: 12 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 12 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 30дан ашуун 

Сыйлыктары: 
К-ӨУ, ОшМЮИ ардак грамотасы, Ош шаардык мэриясы, Ош областтык администрациясынын, Юстиция Министирлигинин ардак грамоталары,
КР билим беруу жана  илим министирлигинин  «КР билим беруу отличниги» төш белгиси

Байланыш даректери: 
Мобил:  0772 24 02 09
уй тел:  03222 4 84 86
жумуш: 03222 5 63 44

Туулган жылы:  31.01.1969ж.

Улуту:
  Кыргыз


Үй - бүлөлүк абалы:
  Үй-бүлөлүү, 

1 кыз жана 2 уулдун атасы

Билими:
 Жогорку. 

ОМПИ-1991ж. тарых, КМУУ-1995ж 
Адистиги: юриспруденция. 
Квалификациясы: юрист.

Эмгек жолу: 
---

Жалпы эмгек стажы: 23 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 23 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 35тен ашуун 

Сыйлыктары: 
Кыргыз Республикасынын Билим жана илим Министирлигинин грамотасы;
Кыргыз-Өзбек Университетинин жана факультеттин ардак грамоталары

Байланыш даректери: 
Мобил: 0772507088 МАМАЗАКИРОВ 
Рустам Умарович


Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин «Жеке Укуктар» кафедрасынын башчысы

ю.и.к., доцент.

 ХАСАНОВА
Диляфруз Тойчиевна


Эмгектик кызматы: Окуу иштери боюнча декандын орун басары

Ага окутуучу

Туулган жылы:  14.12.1974ж.

Улуту:
  Өзбек


Үй - бүлөлүк абалы:
  Үй-бүлөлүү,

2 кыз жана 1 уулдун атасы

Билими:
 Жогорку.

1992-1997жж. Ош Мамлекеттик Университети, Тарых-юридика факультети. 
Адистиги: Тарыхчы.
1997-2000жж. Ош Мамлекеттик Университети, Тарых-юридика факультети.
Адистиги: юриспруденция. 
Квалификациясы: юрист.

Эмгек жолу: 
1998-жылдан Кыргыз-Өзбек Университетинин юристи жана  Юридика-бажы факультетинде окутуучу.

Жалпы эмгек стажы: 17 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 17 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 35тен ашуун 

Сыйлыктары: 
Кыргыз-Өзбек Университетинин жана факультеттин ардак грамоталары.

Байланыш даректери: 
Мобил:  0554 11 91 20

Туулган жылы:  23.02.1983ж.

Улуту:
  Кыргыз


Үй - бүлөлүк абалы:
  Үй-бүлөлүү, 

3 уулдун энеси

Билими:
 Жогорку. 

1999-2004жж. Ош Мамлекеттик Университети, Тарых-юридика факультети. 
Адистиги: юриспруденция. 
Квалификациясы: юрист.

Эмгек жолу: 
2005-2007-жылы ОГПИ кадрлар бөлүмүндө инспектор;
2007-2011-жылы ОГПИ, Канцелярия башчысы жана окутуучу;
2012-жылы Кыргыз-Өзбек Университетинин  Юридика- бажы  факуьтетинин декандын окуу-тарбия иштери боюнча орун басары;


Жалпы эмгек стажы: 10 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 8 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 3 

Сыйлыктары: 
Кыргыз-Өзбек Университетинин жана факультеттин ардак грамоталары.

Байланыш даректери: 
0554 002 003 МАВЛЯНОВА
Тургунжан Абдырахмановна


Эмгектик кызматы: Тарбиялык иштери боюнча декандын орун басары


 ДҮЙШӨЕВА 
Салтанат Бакытбековна


Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин методисти


Туулган жылы:  10.06.1987ж.

Улуту:
  Кыргыз


Үй - бүлөлүк абалы:
  Үй-бүлөлүү, 

2 кыз жана 2 уулдун энеси

Билими:
 Жогорку. 

2006-2011жж. Ош Мамлекеттик юридикалык институту, Адвокатуура жана юстиция факультети.
Адистиги: юриспруденция. 
Квалификациясы: юрист.

Эмгек жолу: 
2012-жылдан Кыргыз-Өзбек Университетинин «Юриспруденция жана бажы иши» кафедрасынын окутуучу, азыркы учурда тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары.

Жалпы эмгек стажы: 3 жыл

Илимий-педагогикалык стажы: 3 жыл

Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 5 

Сыйлыктары: 
Кыргыз-Өзбек Университетинин жана факультеттин ардак грамоталары.

Байланыш даректери: 
Мобил:  0771 93 95 98

Туулган жылы: 25.10.1988-ж.

Улуту:
  Кыргыз


Үй - бүлөлүк абалы:
  никеси жок 


Билими:
 Жогорку. 

Экономика жана Ишкердүүлүк Университети 
Адистиги: бухгалтердик эсеп анализ жана аудит 
Квалификациясы: экономист-бухгалтер

Эмгек жолу: 
2012-жылдан Кыргыз-Өзбек Университетинин Юридика-бажы факультетинин методисти

Байланыш даректери: 
Мобил:  0778 32 24 28 КАРАБАЕВА
Жибек Орозбековна


Эмгектик кызматы: Юридика-бажы факультетинин техник-оператору


 

Туулган жылы:  13.06.1985-ж.

Улуту:
  кыргыз


Үй - бүлөлүк абалы:
  Үй-бүлөлүү, 

бир кыздын энеси

Билими:
 Жогорку. 

Ош Мамлекеттик Университети 
Адистиги: ПОВТАС. 
Квалификациясы: программист-инженер.

Эмгек жолу: 
2013-жылдан Кыргыз-Өзбек Университетинин Юридика-бажы факультетинин техник-оператору.

Байланыш даректери: 
Мобил: 0778 30 49 55