УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

Кыргыз филологиясы

ТАРЫХ-ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ


КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

КФ кафедрасынын тарыхы
Окуу-усулдук ишмердүүлүк
КФ Бүтүрүүчүлөр
Илимий эл аралык байланыштар
Маданий-массалык иш - чаралар

КУРАМЫ

Жалпы кафедранын курамын 11 кызматкер түзөт. Алар: 3 илимдин кандидаттары ф.и.к Туралиев Ж.К. ф.и.к., доцент Рысбаева С.А. ф.и.к., доцент Койчуманова Г.К., 3 доценттин м.а. Тилекова Н.Д., Акматова С.Р., Исмаилова Б.Т. 4 улук окутуучу Эшманова С.К., Жусуева С.К., Усарова Г.О.,  Алибекова Ө.Б., лаборант Назаркул кызы Эльмиралар эмгектенишет.


 Тилекова Н.Д.

КФ кафедрасынын башчысы, доц.м.а.

2000-жылдан бери эмгектенет.
Билим берүүнүн отличниги.
15 тен ашуун окуу-усулдук колдонмонун, 20 дан ашуун илимий макалалардын автору

Туралиев Ж.К.

КФ кафедрасынын улук окутуучусу, ф.и.к.

2003- жылдан бери эмгектенет.
2 окуу-усулдук колдонмонун, 15 тен  ашуун илимий макалалардын автору

 Койчуманова Г.К.

КФ кафедрасынын доценти, ф.и.к.,

10 дон ашуун окуу-усулдук колдонмолордун, 30 дан ашуун илимий макалардын автору

Акматова С.Р.

КФ кафедрасында доц. м.а.,

2000-жылдан бери эмгектенет.
Билим берүүнүн отличниги. 10 дон ашуун окуу-усулдук колдонмолордун, 15 тен ашуун илимий макалалардын автору

 Алибекова Ө.Б.

КФ кафедра башчысынын орун басары, улук окутуучу,

2003-жылдан бери эмгектенет. 10 дон ашуун окуу-усулдук колдонмолордун, 15 тен ашуун илимий макалалардын автору
 Исмаилова Б.Т.

КФ кафедрасында доц. м.а.,

2000 - жылдан бери эмгектенет.
Илимий-изилдөө иштери боюнча жооптуу. Билим берүүнүн отличниги. 15 тен ашуун окуу-усулдук колдонмолордун,  20 дан ашуун илимий макалалардын автору
 Эшманова С.К.

КФ кафедрасынын улук окутуучусу,

1998- жылдан бери эмгектенет. Билим берүүнүн отличниги.
5 тен ашуун окуу-усулдук колдонмолордун, 10 дон ашуун илимий макалалардын автору
 Усарова Г.О.

КФ кафедрасынын улук окутуучусу,

2000-жылдан бери эмгектенет.
10 дон ашуун окуу-усулдук колдонмонун, 15 тен ашуун илимий макалалардын автору
 Жусуева С.К.

КФ кафедрасынын улук окутуучусу,

2003-жылдан бери эмгектенет, коомдук - тарбиялык иштер боюнча жооптуу.
10 дон ашуун окуу-усулдук колдонмонун, 15 тен ашуун илимий макалалардын автору

Назаркул кызы Эльмира

КФ кафедрасынын лаборанты,

2014-жылдын сентябрь айынан бери эмгектенет